ĐẢNG BỘ BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Sáng ngày 04/01/2023, Đảng bộ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (BTTNVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Minh, Bí thư Đảng bộ BTTNVN; Đồng chí Vũ Văn Liên, Phó Bí thư Đảng bộ; các đồng chí Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ BTTNVN.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Minh, Bí thư Đảng bộ BTTNVN, trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đảng bộ BTTNVN, Đảng bộ sơ cở thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam, có 03 chi bộ trực thuộc với 31 đảng viên (trong đó có 29 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị). Năm 2022, Đảng bộ BTTNVN đã lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các mặt hoạt động của cơ quan, các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đảng bộ BTTNVN nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, về nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng tiềm lực, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, hợp tác quốc tế, đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động trưng bày, giáo dục, chế tác mẫu vật. Về công tác phát triển đảng, trong năm 2022 Đảng bộ đã kết nạp được 02 đảng viên mới.

Đồng chí Vũ Văn Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban kiểm tra Đảng ủy BTTNV đã trình bày báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng năm 2023. Trong năm 2022, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy BTTNVN đã tổ chức kiếm tra, giám sát Chi bộ số 1 và  02 đồng chí Chi ủy viên Chi bộ số 1. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy BTTNVN chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Phương hướng của Đảng bộ trong năm 2023 là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo điều kiện và khuyến khích đảng viên và quần chúng phát huy sức mạnh cá nhân tập hợp thành tập thể mạnh nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cụ thể là: tiếp tục thực hiện tốt các công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt và thông tin kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của các cấp ủy đảng tới từng chi bộ, đảng viên, viên chức và người lao động theo quy định; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng chế độ, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước; tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp 1-2 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Minh, Bí thư Đảng bộ BTTNVN biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong thời gian qua. Nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết công tác năm 2022, cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Nguyễn Trung Minh mong rằng, các cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết.

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết:

Tin và ảnh: Phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục cộng đồng

Tin cùng loại