ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI THĂM BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Sáng ngày 17/8/2020, nhân dịp chuyến làm việc của Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã đến thăm Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Đi cùng đoàn có GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thứ Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban chức năng, đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN./.

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng.

Một số hình ảnh của Đoàn tại Bảo tàng:

Tin cùng loại