HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ PHỐI HỢP CÁC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển và phối hợp các Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam với các Sở, Ban, Ngành” do PGS.TS. Nguyễn Trung Minh- Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam làm Chủ trì.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, của các chuyên gia về bảo tàng, các nhà quản lý, các nhà khoa học về Dự thảo “Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” và Dự thảo “Chiến lược phát triển Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050 để sớm hoàn thiện Quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, hoàn thiện chiến lược phát triển Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Tham dự hội thảo, có Đại diện Viện Hàn lâm:  PGS. TS. Bùi Đình Trí, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Ban KHTC, Ban ƯDTK, Văn phòng Viện, các thành viên ban soạn thảo “Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”, và đại diện Lãnh đạo của các Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh Lâm Đồng, các Bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam. Về phía Bảo tàng TNVN có Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Khoa học, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý tham dự.

Trình bày tại Hội thảo có 02 báo cáo gồm: Dự thảo “Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” do PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN, trưởng ban Soạn thảo trình bày; Dự thảo “Chiến lược phát triển Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050  do PGS. TS. Phan Kế Long, Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN trình bày.

Trong thời gian qua, Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động và thu được một số kết quả quan trọng, như một số bảo tàng trong Hệ thống đã được hình thành và đang kiện toàn về cơ cấu tổ chức (ví dụ như: Bảo tàng thiên nhiên Duyên hải Miền Trung, Bảo tàng thiên nhiên Tây Bắc), các Bảo tàng trong Hệ thống đều triển khai tốt các nhiêm vụ thu thập mẫu vật, trưng bày triển lãm, công tác truyền thông và giáo dục cộng đồng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng TNVN, v.v.

Tại buổi hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và có giá trị cho bản Dự thảo “Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”. Ban soạn thảo Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiếp thu những đóng góp quý báu của các đại biểu, sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa, tổng kết, đánh giá hiện trạng Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam và những kết quả đã đạt được theo Quyết định 86/2006/QĐ-TTg, ngày 24/6/2006 về phê duyệt "QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020", cũng như những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và căn cứ vào tình hình thực tế để hoàn thiện Dự thảo ”Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” phù hợp, đúng qui định để trình các cơ quan có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, một số chuyên gia về Bảo tàng đã có các ý kiến góp ý quan trọng, có giá trị cho Dự thảo “Chiến lược phát triển Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050”.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp./

Tin: Phòng Quản lý tổng hợp

Ảnh: Phòng TT&GDCĐ

Tin cùng loại