HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN 2050”

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại khách sạn Duy Tân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) tổ chức hội thảo Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam với tiêu đề “Góp ý Dự thảo xây dựng Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”, do PGS.TS. Nguyễn Trung Minh- Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam làm Chủ trì

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, của các chuyên gia về bảo tàng, các nhà quản lý, các nhà khoa học về Dự thảo “Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”.để sớm hoàn thiện Quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham dự hội thảo, có GS. TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; PGS. TS. Bùi Đình Trí, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Viện và các đại biểu của Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Khoáng thạch học Việt Nam, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và Tỉnh Lâm Đồng, các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên, các Bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, cùng các nhà khoa học, quản lý tham dự.

Trình bày tại Hội thảo có 6 báo cáo gồm: Hoạt động Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam (PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN); Trao đổi về xây dựng Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng TNVN đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (TS. Hoàng Xuân Bền, Viện Hải Dương học Nha Trang); Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng TNVN đến năm 2020 của Bảo tàng Hải Dương học Đồ Sơn (TS. Nguyễn Xuân Thành, Viện Hải Dương học Đồ Sơn); Kết quả hoạt động của Bảo tàng Thiên nhiên Tây Bắc năm 2018 (TS. Nguyễn Việt Cường, Bảo tàng Thiên nhiên Tây Bắc); Mô hình bảo tồn đa dạng sinh học và Quy hoạch phát triển Trạm Đa dạng Sinh học Mê Linh (ThS. Đặng Huy Phương, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật); Dự thảo Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng TNVN đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (CV. Đỗ Thị Hải, Bảo tàng TNVN)

Trong thời gian qua, Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động và thu được một số kết quả quan trọng, như một số bảo tàng trong Hệ thống đã được hình thành và đang kiện toàn về cơ cấu tổ chức (ví dụ như: Bảo tàng thiên nhiên Duyên hải Miền Trung, Bảo tàng thiên nhiên Tây Bắc), các Bảo tàng trong Hệ thống đều triển khai tốt các nhiêm vụ thu thập mẫu vật, trưng bày triển lãm, công tác truyền thông và giáo dục cộng đồng,chuẩn bị đầu tư xây dựng bảo tàng, v.v.

Tại buổi hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và có giá trị cho bản dự thảo ”Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”. Ban soạn thảo Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiếp thu những đóng góp quý báu của các đại biểu, sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa, tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được theo Quyết định 86/2006/QĐ-TTg, ngày 24/6/2006 về phê duyệt "QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020", cũng như những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và căn cứ vào tình hình thực tế để soạn thảo Dự thảo ”Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” phù hợp, đúng qui định và trình các cơ quan có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông & GDCĐ

Tin cùng loại