HỘI THẢO "NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ HỆ SINH THÁI VIỆT NAM"

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm Việt – Đức (Đại học Bách khoa Hà Nội), hơn 50 nhà khoa học Đức và Việt Nam đã tham gia trao đổi các quan điểm về cách tiếp cận và ứng dụng mới cũng như khả năng hợp tác quốc tế trong Nghiên cứu đa dạng sinh học và hệ sinh thái của Việt Nam.

Ảnh: Các nhà khoa học tham gia hội thảo

Trải dài từ Bắc nào Nam, từ mực nước biển đến các dãy núi cao sâu trong đất liền tạo nên các vùng khí hậu khác nhau, cùng với sự đa dạng của các cảnh quan và hệ sinh thái, Việt Nam là một trong những quốc gia điểm nóng về đa dạng sinh học của thế giới (đứng thứ 16 thế giới). Hàng năm, có rất nhiều các loài động vật, thực vật và các loài vi sinh vật mới cho khoa học được phát hiện ở Việt Nam.

Đa dạng sinh học của Việt Nam đã và đang bị suy giảm, nhiều loài bị suy giảm quần thể và bị đe dọa tuyệt chủng. Có nhiều nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học, như việc sử dụng đất không hợp lý, gia tăng dân số, nhu cầu năng lượng tăng, dẫn đến mức tiêu thụ nguồn tài nguyên cao và mất dần môi trường sống. Ngoài ra, biến đổi khí hậu càng làm trầm trọng thêm tình trạng suy giảm đa dạng sinh học và làm suy thoái các hệ sinh thái. Ngày càng có nhiều loài sinh vật biến mất mà ít ai quan tâm. Kết quả là các chức năng quan trọng và dịch vụ của hệ sinh thái tới đời sống ngày càng chịu áp lực.

Mất đa dạng sinh học là một trong những thách thức chính cho tương lai của chúng ta và là một trong những lĩnh vực cấp bách nhất của thế giới cần có kế chính sách và hành động ngay để giữ gìn và phục hồi các hệ sinh thái đã mất, đã bị suy giảm trước khi quá muộn. Không một quốc gia nào có thể một mình đơn phương giải quyết được những thách thức này. Do đó, việc hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái là vô cùng cần thiết.

Với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đức và Việt Nam trong hợp tác khoa học và công nghệ, các nhà khoa học từ cả hai nước đã tổ chức hội thảo về nghiên cứu đa dạng sinh học và hệ sinh thái Việt Nam tại Hà Nội để chào mừng ngày Khoa học Đức, ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Các chủ đề tại hội thảo bao gồm:

  • Đa dạng sinh học và xã hội;
  • Đa dạng sinh học và công nghệ sinh học;
  • Nghiên cứu đa dạng sinh học như khoa học thông tin tích hợp;
  • Nghiên cứu đa dạng sinh học để bảo tồn thiên nhiên và quản lý đất đai.

Nhiều vấn đề chung được trao đổi, thảo luận như dịch vụ hệ sinh thái, khai thác đa dạng sinh học, bộ sưu tập sinh học Việt Nam và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, một vấn đề được quan tâm nhất là thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu cũng như tích hợp dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau.

Hội thảo do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức (BMBF) tài trợ, được phối hợp tổ chức bởi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin (MfN) và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN).

Tin: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin Đức

Tin cùng loại