HƯỞNG ỨNG NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 04/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, qua 3 năm tổ chức hưởng ứng trên phạm vi cả nước, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đã được các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Ảnh hđ trải nghiệm tại Bảo tàng (Ảnh minh họa)

Nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 tại văn bản số 3868/LĐTBXH-TCGDNN ngày 20/9/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023; Viện Hàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa có công văn bản số 2281/VHL-VP ngày 27/9/2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng Ngày kỹ năm lao động Việt Nam năm 2023. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu Bảo tàng, các đơn vị trực thuộc về đổi mới, học tập, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ trong nghiên cứu khoa học, kỹ năng trong chế tác mẫu vật, trưng bày và các hoạt động giáo dục, trải nghiệm bảo tàng theo chức năng nhiệm vụ. Đó là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư.

Tin: Phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục cộng đồng

Tin cùng loại