KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “GIẢM CẦU NGÀ VOI”

Chiều ngày 31/3/2023. Dự án “Giảm cầu ngà voi” do Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với WWF tổ chức. Tham dự lễ khởi động có Đại Tổng cục Lâm nghiệp (Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Cục Kiểm lâm, Vụ Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ, Văn phòng Tổng cục, Vụ Hợp tác quốc tế), các cơ quan liên ngành trong thực thi CITES tại Việt Nam (Cơ quan Khoa học CITES: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và TNSV, Kiểm lâm các địa phương triển khai dự án: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải quan, Cảnh sát Môi trường, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường,…), đại diện các tổ chức phi chính phủ về bảo tồn thiên nhiên và đại diện một số cơ quan báo chí.  

Mục tiêu của Dự án sẽ tập trung vào giảm áp lực săn trộm voi trong tự nhiên thông qua các hoạt động giảm nguồn cung và cầu ngà voi, cũng như các sản phẩm ngà voi tại các thị trường châu Á. Các hoạt động dự án sẽ góp phần hỗ trợ Cơ quan Thẩm quyền Quản lý CITES, thuộc Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực thi Kế hoạch Hành động ngà voi, sừng tê giác đã được Bộ phê duyệt; các Nghị quyết và Quyết định được Hội nghị các bên (COP) thông qua gần đây.

Dự án “Giảm cầu ngà voi” cũng sẽ thực hiện các sáng kiến kiến truyền thông nhằm thu hút sự tham gia tích cực của ngành du lịch, đặc biệt là mạng lưới hướng dẫn viên. Thông qua đó, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, lan tỏa thông điệp “nói không với buôn bán ngà voi”, giúp du khách thay đổi hành vi, giảm cầu tiêu thụ, mua bán ngà voi và các sản phẩm từ ngà voi.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Cơ quan khoa học CITES cam kết tuyên truyền, hỗ trợ cho dự án “Giảm cầu ngà voi”.

Hình ảnh các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm (ảnh do cơ quan quan lý CITES cung cấp)

Nguồn tin: Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Xử lý tin: Phòng Trưng bày, Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại