KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ PHỐI HỢP LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN TẠI CHDCND LÀO

Trong chuyến thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, do GS.VS Boviengkham VONGDARA, Bộ trưởng, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia Lào làm trưởng đoàn, sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa hai Viện. Trong đó, có ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp lập dự án xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên tại CHDCND Lào.

Dưới sự chứng kiến của GS.VS. Boviengkham VONGDARA, Bộ trưởng, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia Lào; GS.VS. Châu Văn Minh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và các đại biểu tham dự, PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và TS. Khamphet VONGDALA, Vụ trưởng, Tổng Giám đốc điều hành, Vụ Kế hoạch và hợp tác, Bộ khoa học và Công nghệ Lào đại diện hai đơn vị đã ký kết Biên bản ghi nhớ.

Mục tiêu của việc ký kết Biên bản ghi nhớ là nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục, nhận thức của cộng đồng về khoa học và phối hợp lập dự án xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên tại CHDCND Lào./.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết

Tin: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng,

Bảo tang Thiên nhiên Việt Nam

Tin cùng loại