TẬP HUẤN, CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM “HỖ TRỢ THEO DÕI, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY BẮC”

Nhằm đưa các kết quả nghiên cứu của đề tài “Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực và theo lãnh thổ vùng Tây Bắc” vào ứng dụng thực tiễn; Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức tập huấn, chuyển giao một trong các kết quả của đề tài là sản phẩm phần mềm “Hỗ trợ theo dõi, giám sát, đánh giá và quản lý phát triển bền vững Tây Bắc”, thời gian từ ngày 17 đến 26 tháng 4 năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

Tham dự tập huấn, chuyển giao công nghệ có đại diện các Cục thống kê của các tỉnh: Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai; đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; UBND huyện Quế Phong (Nghệ An).

Chương trình tập huấn, chuyển giao gồm các nội dung:  hướng dẫn sử dụng cài đặt phần mềm; hướng dẫn sử dụng các menu hệ thống, hiển thị, công cụ; hướng dẫn sử dụng 6 modul gồm quản lý và nhập liệu, chuẩn hoá chỉ tiêu và tính toán chỉ số phát triển bền vững, truy vấn dữ liệu, vẽ đồ thị, xuất dữ liệu, tính toán chỉ tiêu liên quan đến bản đồ.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến để phần mềm được hoàn thiện hơn. Đây là những ý kiến phản biện quan trọng để hoàn thiện sản phẩm trước khi bàn giao cho Chương trình Tây Bắc. Chương trình tập huấn đã tạo cơ hội cho các đơn vị sử dụng kết quả đề tài chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết trước khi các kết quả chính được Ban chủ nhiêm Chương trình Tây Bắc chuyển giao cho các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc.

Kết thúc chương trình tập huấn, các đại biểu tham dự đã thực hiện bài tập kiểm tra nhỏ nhằm hệ thống hoá một số kỹ năng sử dụng phần mềm chính. 

Một số hình ảnh tại chương trình tập huấn: 

Lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ phần mềm

 Cán bộ hướng dẫn tập huấn

Tin, ảnh: TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Phòng Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường - Bảo tàng TNVN
Xử lý tin: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng

Tin cùng loại