THÔNG BÁO HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2020

THÔNG BÁO

                             HỘI THẢO QUY HOẠCH HỆ THỐNG                             

 BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2020

 

Kính gửi: Các bảo tàng thành viên Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

          Nhằm đánh giá tổng kết kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức hội thảo thường niên “Quy hoạch Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam” Ban tổ chức trân trọng kính mời các quí vị tham dự hội thảo.

1. Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 11 năm 2020.

2. Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

3. Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận về "Đánh giá tổng kết kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam của từng đơn vị thành viên Hệ thống giai đoạn 2006-2020 và định hướng phát triển trong thời gian tới”.

4. Đăng ký tham dự Hội thảo

Báo cáo tham luận và đăng ký tham dự của các đơn vị xin gửi tới Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trước ngày 20  tháng 10 năm 2020 qua đường bưu điện và 01 bản file qua thư điện tử theo địa chỉ sau: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, nhà A20, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ: Bà Đỗ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Thư ký Nhiệm vụ "Quy hoạch Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam". ĐT: 0379956150, Email: dothihai123@gmail.com

                                                    

 

                                                                            

                                                                                           

Tin cùng loại