THÔNG BÁO HỘI THẢO SƠ KẾT 05 NĂM HOẠT ĐỘNG CÁC DATP THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM”

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam” về việc chuẩn bị Hội thảo sơ kết 05 năm hoạt động (2014 – 2019) của các Dự án thành phần, Ban Chủ nhiệm Dự án thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:

Nội dung: Tình hình hoạt động của Dự án thành phần; Trao đổi, thảo luận, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các DATP.

Thời gian dự kiến: Từ ngày 28/6 - 30/6/2019

Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Dự án, Đại diện Ban Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì thực hiện DATP, Chủ nhiệm DATP, Tổ Thư ký Dự án, Đại diện Bộ Tài chính, Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin cùng loại