THÔNG BÁO SỐ 4 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

2021-chuong-trinh-hoi-nghi.docx

THÔNG BÁO SỐ 4

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Tháng 5-2021

Kính gửi:    

- Các Cơ quan, Tổ chức;

                                                - Các nhà khoa học.

          Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (3/2006-3/2021) và để tăng cường trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo tàng học, Sinh học, Liên ngành (Khoa học trái đất, Khoa học sự sống, Khảo cổ và liên ngành khác). Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trân trọng kính mời các Cơ quan, Tổ chức và các nhà khoa học tham dự Hội nghị.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

          Các nhà khoa học, Bảo tàng học, Giáo dục và quản lý liên quan đến các lĩnh vực Bảo tàng học, Sinh học và Khoa học Trái đất; Liên ngành khoa học trái đất và khoa học sự sống.

II. THỜI GIAN: Từ 8h00 ngày 18 tháng 5 năm 2021 (Chương trình hội nghị đính kèm).

III. ĐỊA ĐIỂM:  Hội trường tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV. NGÔN NGỮ HỘI NGHỊ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức; khách quốc tế sử dụng Tiếng Anh.

V. CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ:

- Bảo tàng học;

- Đa dạng Sinh học, Sinh thái học, Bảo tồn Thiên nhiên;

- Địa chất, Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường.

- Liên ngành (Khoa học trái đất, Khoa học sự sống, Khảo cổ và liên ngành khác).

VI. KINH PHÍ HỘI NGHỊ

- Miễn phí tham gia Hội nghị;

- Miễn phí đăng bài báo trong tuyển tập báo cáo Hội nghị.

                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC

 Nơi nhận:                                                                               

- Như trên;      

- Lưu: VT.

 

                                                                                            Nguyễn Trung Minh      

Tin cùng loại