TIẾN SỸ NGUYỄN THIÊN TẠO - BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM ĐƯỢC CHỌN LÀ THÀNH VIÊN TRẺ CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC THẾ GIỚI NHIỆM KỲ 2018-2022

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 28 - Đại hội đồng lần thứ 14 của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới (TWAS), trước đây là Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ ba, tổ chức tại thành phố Trieste, Italy từ ngày 27-29 tháng 11 năm 2018, đã chọn Tiến sỹ Nguyên Thiên Tạo – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam là thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới nhiệm kỳ 2018-2022. Trước đó, GS.TSKH Phùng Hồ Hải và GS.TSKH Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học) cũng được TWAS chọn là thành viên trẻ lần lượt năm 2009 và 2016. Đây là đại diện đầu tiên của Việt Nam thuộc lĩnh vực Sinh học được chọn là thành viên trẻ của TWAS.

 

Hình ảnh 5 thành viên trẻ TWAS khu vực Đông Nam Á và Khu vực Thái Bình Dương được chọn tại Hội nghị toàn thể lần thứ 28

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS), được thành lập năm 1983 bởi Abdus Salam, người nhận giải thưởng Nobel Vật lý năm 1979. TWAS là thành viên của Hiệp hội các Viện Hàn lâm và các Hội Khoa học châu Á (AASSA), một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về khoa học và công nghệ mà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) là đại diện của Việt Nam.

Khởi xướng từ năm 2007, Viện Hàn lâm Khoa học thế giới hàng năm chọn nhiều nhất 25 nhà khoa học trẻ xuất sắc dưới 40 tuổi đại diện cho các nước đang phát triển trên thế giới là thành viên trẻ với mục đích tăng cường tiếng nói của các nhà khoa học trẻ trong các hoạt động của TWAS. Thành viên trẻ của TWAS được bầu dựa trên cơ sở sự xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín. Các thành viên trẻ sẽ được mời tham dự Hội nghị toàn thể hàng năm của TWAS cũng như tại các hội nghị vùng, được tham gia thảo luận tại hội nghị toàn thể nhưng không có quyền biểu quyết. Ngoài ra, các thành viên trẻ còn có quyền đề cử các nhà khoa học cho giải thưởng hàng năm của TWAS cũng như giới thiệu viện sĩ TWAS mới thông qua một viện sĩ của TWAS. Bằng công nhận thành viên trẻ được chủ tịch của TWAS trao tặng tại Hội nghị toàn thể TWAS.

 

GS.VS Bai Chunlin - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học thế giới (TWAS) trao giấy chứng nhận nhiệm kỳ 2018 -2022 cho TS. Nguyễn Thiên Tạo tại Hội nghị toàn thể lần thứ 28

 

TS Nguyễn Thiên Tạo là Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh bảo vệ luận án tiến sỹ và nhận bằng năm 2015 tại trường Đại học Kyoto, Nhật Bản, cùng năm đó anh được giải thưởng nhà khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng của Trung ương Đoàn trao tặng. Năm 2016 anh được trường đại học Kyoto, Nhật Bản mời là Phó giáo sư thỉnh giảng. Lĩnh vực nghiên cứu chính của anh là phân loại học, hệ thống học, nguồn gốc tiến hoá và bảo tồn các loài bò sát và ếch nhái. Anh và các cộng sự đã có hơn 90 bài báo khoa học xuất bản trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, đáng chú ý anh là đồng tác giả và tác giả các bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín cao (Q1) như Science, Nature-Scientific Reports, Conservation Biology, Molecular Phylogenetics and Evolution, Diversity and Distribution.... Anh cũng tham gia giảng dạy các chương trình đại học và sau đại học, đang hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh và 2 học viên cao học. Anh hiện được mời đọc nhận xét các bản thảo bài báo của 10 tạp chí quốc tế và 2 tạp chí trong nước.

Tin: TS. Nguyễn Thiên Tạo

Phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại