TRAO ĐỔI KHOA HỌC VÀ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU CỔ SINH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG VÀ NHÂN CHỦNG HỌC BẮC KINH

Sáng ngày 15/10/2018, tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã diễn ra buổi trao đổi hợp tác nghiên cứu và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu cổ sinh động vật có xương sống và nhân chủng học Bắc Kinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Đại diện Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam có PGS. TS. Vũ Văn Liên – Phó Tổng Giám đốc; cùng các Trưởng, Phó trưởng phòng của Bảo tàng; Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc có GS. TS. Tao Deng – Giám đốc Viện Nghiên cứu cổ sinh động vật có xương sống và nhân chủng học Bắc Kinh; PGS.TS Tao Su, trưởng nhóm nghiên cứu cổ sinh thực vật, Vườn thực vật nhiệt đới Xishuangbana và các thành viên đoàn nghiên cứu.

Trong khuôn khổ của biên bản Ghi nhớ hợp tác ký năm 2016 giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Vườn Thực vật nhiệt đới Xishuangbana, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, hai bên đã tiến hành thực hiện hai chuyến thực địa tại Việt Nam nhằm  khảo sát nghiên cứu về cổ sinh thực vật, phân tích đánh giá các mẫu vật thu thập được, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Trong buổi gặp gỡ trao đổi khoa học hai bên tiến hành thảo luận tiếp tục thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác trong khuôn khổ của biên bản Ghi nhớ về nghiên cứu khoa học và đào tạo về lĩnh vực cổ sinh thực vật.

Trong buổi gặp gỡ trao đổi khoa học, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Nghiên cứu cổ sinh động vật có xương sống và nhân chủng học Bắc Kinh đã trao đổi các nội dung về nghiên cứu cổ sinh và nhân chủng học. Hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo về các  lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

Buổi trao đổi khoa học và ký kết Biên bản ghi nhớ đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh:

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông và GDCĐ

Tin cùng loại