Phát hiện mới

MÃ VẠCH ADN CỦA CHI AMENTOTAXUS (HỌ TAXACEAE) Ở VÙNG ĐÔNG Á: TIỀM NĂNG LOÀI MỚI VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO BẢO CÁC LOÀI THUỘC CHI NÀY MÃ VẠCH ADN CỦA CHI AMENTOTAXUS (HỌ TAXACEAE) Ở VÙNG ĐÔNG Á: TIỀM NĂNG LOÀI MỚI VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO BẢO CÁC LOÀI THUỘC CHI NÀY
Mã vạch ADN là công cụ hữu hiệu trong phân loại đến loài sinh vật sử dụng đoạn ADN ngắn. Chi Amentotaxus, bao gồm 5-6 loài thực vật giới hạn phân bố ở Nam Trung Quốc, Đông bắc Ấn Độ, Lào và Việt Nam. Tất cả các loài thuộc chi Amentotaxus hiện được xác định đang ở cấp độ nguy cấp toàn cầu hoặc cấp quốc...
PHÁT HIỆN HAI LOÀI RẦY MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN HAI LOÀI RẦY MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Vương quốc Bỉ vừa công bố 2 loài rầy mới thuộc giống Orthophana Melichar, 1923 và giống Goniopsarites Meng, Wang & Wang, 2014 (họ Nogodinidae, bộ...
PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Nghiên cứu Hệ gen, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, và Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới cho khoa học, loài Mộc hương Neinhuis, có tên khoa học là Aristolochia neinhuisii Do, họ Mộc hương...
LOÀI XÉN TÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM LOÀI XÉN TÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM
Một loài xén tóc mới cho khoa học, Aegolipton tavakiliani Drumont & Do, 2017, thuộc họ xén tóc Cerambycidae, được phát hiện ở miền Trung Việt...
Ghi nhận chủng nấm gây bệnh Chytridiomycosis trên các quần thể cá có ở Việt Nam Ghi nhận chủng nấm gây bệnh Chytridiomycosis trên các quần thể cá có ở Việt Nam
Hiện nay, sự suy giảm các loài ếch nhái ngoài tự nhiên là biểu tượng khủng hoảng đa dạng sinh học trên toàn toàn cầu mà nguyên nhân chính là do sự bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Trong đó, bệnh dịch do nhiễm nấm được đánh giá có mức độ nguy hiểm hơn so với các nguồn gây bệnh khác....
PHÁT HIỆN LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài vừa phát hiện một lloài dương xỉ mới cho kho học, có tên Polystichum quangbinhense Li Bing Zhang, N.T.Lu & Liang Zhang, từ Việt...