Phát hiện mới

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Loài thực vật mới có tên khoa học là Mộc hương Bidoup - Aristolochia bidoupensis Do, vừa được các nhà  khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, và Viện Thực vật, Đại học Tổng hợp Dresden, CHLB Đức mô tả và công bố trên Tạp chí quốc tế chuyên ngành Nordic Journal of Botany...
PHÁT HIỆN 2 LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ MĂNG TÂY Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ PHÁT HIỆN 2 LOÀI THỰC VẬT MỚI HỌ MĂNG TÂY Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ
Nhóm các nhà khoa học Nga, Nhật Bản và Việt Nam (Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN; Đại học Y dược Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn thực vật) vừa phát hiện và mô tả 02 loài thực vật mới thuộc họ Măng tây (Asparagaceae) được tìm thấy ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà,...
MỘT LOÀI XÉN TÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐÔNG DƯƠNG MỘT LOÀI XÉN TÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐÔNG DƯƠNG
Một loài xén tóc mới cho khoa học được phát hiện ở Việt Nam và các nước khu vực Đông Dương, có tên khoa học là Dinoprionus cooperi  Drumont & Do,...
PHÁT HIỆN 2 LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN 2 LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI Ở VIỆT NAM
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về khu hệ Dương xỉ ở Việt Nam, các nhà thực vật học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Vườn Thực vật Missouri (Hoa Kỳ), và Viện Sinh học Thành Đô (Trung Quốc) đã phát hiện 2 loài Dương xỉ mới cho khoa học ở Việt...