BỔ SUNG LOÀI CÂY GỖ HỌ CHẮP TAY (HAMAMELIADACEAE) CHO KHU HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về khu hệ thực vật Việt Nam - Trung Quốc, giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CNVN và Đại học Tôn Trung Sơn, Trung Quốc, các nhà khoa học đã phát hiện và bổ sung 1 loài cây gỗ cho khu hệ thực vật Việt Nam, có tên khoa học là Chunia bucklandioides (Exbucklandioideae, Hamamelidaceae).

Chunia bucklandioides là loài duy nhất trong chi Chunia (Exbucklandioideae, Hamamelidaceae), đây là loài cây gỗ đang trong tình trạng nguy cấp và cho đến nay mới chỉ phát hiện được ở đảo Hải Nam, Trung Quốc. Quá trình nghiên cứu gần đây, chúng tôi cũng phát hiện loài này có phân bố ở KBTTN Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Về mặt hình thái của lá và lá kèm, loài này rất giống với loài chắp tay (Exbucklandiapopulnea), nhưng có thể dễ dàng phân biệt với loài trên bởi đặc điểm hình thái của cụm hoa dạng bông, chiều dài của chỉ nhị, số lượng ô bao phấn, màu sắc của bao phấn. Loài Chunia bucklandioides có đặc điểm hình thái lá cũng gần giống với loài Mytilaria laoensis, nhưng dễ dàng phân biệt với loài Mytilaria laoensis bởi đặc điểm hình thái của lá kèm và bao hoa.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Ann. Bot. Fennici 57: 293–298, 2020.

Ảnh: Hình thái chung của Chunia bucklandioides (Ảnh: Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại