BÚT THẠCH TUỔI ORDOVIC MUỘN (KATIAN) VÀ HỆ ĐỘNG VẬT SHELLY CỦA HỆ TẦNG PHÚ NGỮ, ĐÔNG BẮC, VIỆT NAM

Hai tập hợp bút thạch mới được xác định thuộc hai khoảng tuổi khác nhau trong hệ tầng Phú Ngữ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, đông bắc Việt Nam. Bút thạch xuất hiện trong bùn/bột kết nhiều lớp được cho là trầm tích của turbidit. Tập hợp diplograptid sensu lato có độ đa dạng thấp tồn tại trong các lớp giàu bùn, chúng xen kẽ với các lớp bùn và cát có chứa Bút thạch Dictyonema sp. Ở  mức địa tầng này cũng chứa các nautiloid và chất pha loãng trực tiếp. Phần địa tầng phía trên một vài mét, một tập hợp Bút thạch thứ 2 đa dạng hơn bao gồm Dicellograptus đơn lẻ, được xác định tạm thời là D. flexuosus, cùng với Climacograptus dorotheus và Orthograptus truncatus pauperatus trong bùn và laminae. Chúng bao gồm các hóa thạch Tay cuộn, nautiloid phân mảnh và ostracods. Các loài ostracods bao gồm cả các loài lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Á của chi Kinnekullea điển hình ở Baltic, và chúng tôi mô tả loài mới Kinnekullea gaia. Các Bút Thạch được đề nghị có tuổi Ordovic muộn, có thể là tầng sinh học Dicranograptus clorua. Đây là khu vực lâu đời hơn so với các quy ước sinh địa tầng trước đây đối với hệ tầng Phú Ngữ.

Hình. Bút thạch và trầm tích tại điểm 1, hệ tầng Phú Ngữ

Nguồn trích dẫn: Thomas W. Wong Hearing, Mark Williams, Adrian Rushton, Jan Zalasiewicz, Toshifumi Komatsu, Christopher Stocker, Thomas H. P. Harvey, Shuji Niko, Hung Dinh Doan, Ha Thai Trinh, Hung Ba Nguyen, Minh Trung Nguyen. 2021. Late Ordovician (Katian) Graptolites and Shelly Fauna from the Phu Ngu Formation, North-East Vietnam. doi:10.2517/2020PR011

Nguồn tin: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại