CHỈNH LÝ DANH PHÁP CHO LOÀI PHYLLAGATHIS PHAMHOANGII (MELASTOMATACEAE)

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về khu hệ thực vật Việt Nam-Trung Quốc, giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CNVN và Đại học Tôn Trung Sơn, Trung Quốc, các nhà khoa học đã tiến hành chỉnh lý danh pháp cho loài Phyllagathis phamhoangii (Melastomataceae).

Khi mô tả loài mới trước đó, các nhà khoa học đã xếp Phyllagathis phamhoangii trong chi Phyllagathis dựa trên đặc điểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng như: dạng sống, thân rễ và lá là tương tự với 2 loài P. nanakorniana P. subrotunda. Tuy nhiên đặc điểm hình thái cơ bản của cơ quan sinh sản như: nhị và quả nang là gần gũi với chi Fordiophyton hơn, do đó vị trí của loài Phyllagathis phamhoangii cần được xem xét và đánh giá lại. Trên cơ sở đặc điểm phân tử của vùng gen nhân (nrITS) và hình thái giải phẫu của lá (crystal form) đã xác nhận được vị trí phân loại của loài P. phamhoangii. Kết quả nghiên cứu phát sinh chủng loại đã khẳng định loài P. phamhoangii đặt trong chi Fordiophyton, 2 loài P. nanakorniana P. subrotunda được đặt trong chi Kerriothyrsus. Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã chỉnh lý danh pháp cho loài Phyllagathis phamhoangii, theo đó loài này được chuyển sang chi Fordiophyton, và danh pháp được thay đổi tương ứng là: Fordiophyton phamhoangii. Loài này có đặc điểm hình thái tương tự với loài F. peperomiifolium, nhưng có thể dễ dàng phân biệt do đầu lá có mũi nhọn và bầu có 4 cạnh.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 470(3): 217-225, 2020.

Ảnh 1: Mối quan hệ phát sinh chủng loại của Fordiophyton phamhoangii

Ảnh 2: Hình thái chung của Fordiophyton phamhoangii (Ảnh: Ying Liu)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại