CÔNG BỐ 2 LOÀI RẦY ĐẦU DÀI (HEMIPTERA: TROPIDUCHIDAE) MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG SOGANA MATSUMURA, 1914 Ở VIỆT NAM

Các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đã công bố 2 loài ve sầu mới cho khoa học thuộc giống Sogana, họ Tropiduchidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera.

Trên thế giới có 660 loài thuộc họ Tropiduchidae, ở Việt Nam đã ghi nhận 18 loài thuộc họ này. Giống Sogana đã ghi nhận 11 loài trên thế giới, trong đó 3 loài ghi nhận ở Việt Nam. Với việc mô tả 2 loài mới cho khoa học ở Việt Nam (2 loài này được đặt tên là: Sogana bachmana Constant & Pham, 2019 có chiều dài cơ thể con đực 29,0 mm và Sogana baviana Constant & Pham, 2019 có chiều dài cơ thể con đực 23,5 mm), số loài của họ Tropiduchidae ở Việt Nam là 20 loài, số loài thuộc giống Sogana hiện nay là 13 như sau:

 1. Sogana bachmana Constant & Pham, 2019 (phân bố: Việt Nam)
 2. Sogana baviana Constant & Pham, 2019 (phân bố: Việt Nam)
 3. Sogana chartieri Constant, 2019 (phân bố: Cămpuchia)
 4. Sogana clara Liang & Wang, 2008 (phân bố: Lào)
 5. Sogana condaoana Constant & Pham, 2013 (phân bố: Việt Nam)
 6. Sogana cucphuongana Constant & Pham, 2013 (phân bố: Việt Nam)
 7. Sogana extrema Melichar, 1914 (phân bố: Mianma)
 8. Sogana floreni Constant, 2010 (phân bố: Borneo, Indonesia)
 9. Sogana hopponis Matsumura, 1914 (phân bố: Đài Loan (Trung Quốc))
 10. Sogana longiceps Fennah, 1978 (phân bố: Việt Nam)
 11. Sogana pseudohopponis Liang & Wang, 2008 (phân bố: Lào)
 12. Sogana robustocarina Liang & Wang, 2008 (phân bố: Borneo, Indonesia)
 13. Sogana stimulata Melichar, 1914 (phân bố: đảo Mentawai)

Trong số 13 loài thuộc giống Sogana, có đến 5 loài phân bố ở Việt Nam (chiếm 40% số loài). Trong số 20 loài thuộc họ Tropiduchidae, các loài thuộc giống Sogana chiếm 25%.

Mặc dù vậy, nhưng những số liệu này chỉ đại diện cho một phần của sự đa dạng thực sự của họ Tropiduchidae ở Việt Nam, nơi chứa nhiều loài mới và giống mới đang chờ được mô tả.

Mô tả chi tiết của loài được đăng tải trên Tạp chí Belgian Journal of Entomology 85: 1–19 (2019).

Nguồn: Phạm Hồng Thái - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Hình 1: Sogana bachmana Constant & Pham, 2019. A, nhìn từ mặt lưng; B, nhìn từ mặt bụng; C nhìn từ phía trán; D nhìn từ mặt bên; E cánh trước bên phải; F, trán; G, đầu và ngực nhìn từ mặt lưng; H, đầu và ngực nhìn từ mặt bên; I, đầu và ngực nhìn từ mặt lung bên.

Hình 2: Sogana baviana Constant & Pham, 2019. A, nhìn từ mặt lưng; B, nhìn từ mặt bụng; C nhìn từ phía trán; D nhìn từ mặt bên; E cánh trước bên phải; F, cánh sau bên phải; G, đầu và ngực nhìn từ mặt bên; H, đầu và ngực nhìn từ trán; I, đầu và ngực nhìn từ mặt lưng; đầu và ngực nhìn từ mặt lung bên.

Tin cùng loại