CÔNG BỐ 5 LOÀI CÁNH CỨNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG COPRIS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) Ở VIỆT NAM VÀ LÀO

Các nhà côn trùng học của Nhật Bản và Việt Nam vừa công bố 5 loài cánh cứng mới cho khoa học ở Việt Nam và Lào. Các loài cánh cứng mới này thuộc giống Copris Müller, 1776, họ Bọ hung – Scarabaeidae, bộ Cánh cứng – Coleoptera. Giống Copris gồm 250 loài trên thế giới, trong đó Việt Nam đã ghi nhận 16 loài thuộc giống này.

Các loài mới được đặt tên khoa học như sau: Copris (Copris) marcoberrai Ochi, Kon & Pham, 2019; Copris (Paracopris) bartolozzii Ochi, Kon & Pham, 2019; Copris (Paracopris) montreuili Ochi, Kon & Pham, 2019; Copris (Paracopris) punctulatus septentrionalis Ochi, Kon & Pham, 2019; Copris (Copris) parasonensis Ochi, Kon & Pham, 2019.

Loài Copris (Copris) marcoberrai Ochi, Kon & Pham, 2019 có chiều dài cơ thể: 12,7-14,8 mm; phân bố ở Quảng Nam, Việt Nam; Loài Copris (Paracopris) bartolozzii Ochi, Kon & Pham, 2019 có chiều dài cơ thể: 12,8-13,8 mm; phân bố ở Bắc Kạn, Việt Nam; Loài Copris (Paracopris) montreuili Ochi, Kon & Pham, 2019 có chiều dài cơ thể: 10,2-13,2 mm; phân bố ở Quảng Nam, Việt Nam; Loài Copris (Paracopris) punctulatus septentrionalis Ochi, Kon & Pham, 2019 có chiều dài cơ thể: 14,7-18,0 mm; phân bố ở Phú Thọ, Việt Nam; Loài Copris (Copris) parasonensis Ochi, Kon & Pham, 2019 có chiều dài cơ thể: 15,0-17,2 mm; phân bố ở Lào.

Trong số 5 loài mới có 4 loài ở Việt Nam và 1 loài ở Lào.

Với việc mô tả thêm 5 loài mới trên, tổng số loài thuộc giống Copris hiện nay là 255 loài. Trong đó 20 loài được ghi nhận có phân bố ở Việt Nam.

Mô tả chi tiết của các loài này được đăng tải trên Tạp chí Giornale Italiano di Entomologia, 15 (64): 435-446.

Hình: Cơ thể nhìn từ mặt lung, thước đo 10 mm. 1, Copris (Copris) marcoberrai Ochi, Kon & Pham, 2019; 2, Copris (Copris) parasonensis Ochi, Kon & Pham, 2019; 3, Copris (Paracopris) bartolozzii Ochi, Kon & Pham, 2019; 4, Copris (Paracopris) montreuili Ochi, Kon & Pham, 2019;  5, Copris (Paracopris) punctulatus septentrionalis Ochi, Kon & Pham, 2019.

Nguồn tin: Phạm Hồng Thái, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại