GRAPTOLITE TRONG TRẦM TÍCH SILUR (LLANDOVERY SERIES) LIÊN QUAN ĐẾN BỐI CẢNH, TRONG HỆ TẦNG CÔ TÔ Ở QUẦN ĐẢO CÔ TÔ, ĐÔNG BẮC VIIỆT NAM

Bộ sưu tập Graptolite mới được thu thập ở hệ tầng Cô Tô, quần đảo Cô Tô, Đông Bắc Việt Nam, chúng bao gồm các phức hệ hoá thạch chỉ thị 2 mức sinh địa tầng trong Silur hạ: Llandovery Series, Telychian Stage: Sự xuất hiện đồng thời của Spirograptus turriculatus and Torquigraptus proteus? gợi ý 1 khoảng thời gian giống như trong phần trên của sinh đới Spirograptus turriculatus hoặc sinh đới ‘Monograptus’ crispus, trong đó Oktavites spiralis và Monoclimacis cf. subgeinitzi xác định sinh đới Oktavites spiralis. Graptolite cung cấp bằng chứng sinh địa tầng quan trọng về tuổi của phần trên của tập dưới hệ tầng Cô Tô. Mối quan hệ sinh địa tầng giữa Đông Bắc Việt Nam nối tiếp của khu vực Bắc Bộ và tập hợp graptolite của hệ tầng Long Đại của khu vực Việt Lào, miền Trung Việt Nam, trong đó bao gồm loài mới Monograptus hamulus sp. nov. đông thời xuất hiện với S. turriculatus. Loài này có lẽ là hình thức tổ tiên của loài Telychian sau này Monograptus drepanoformis. Chúng tôi cũng báo cáo các chitinozoans đầu tiên, bao gồm cả Belonechitina, từ hệ tầng Cô Tô.

Hình ảnh graptoilite kỷ Silur (Llandovery, Telychian) thu thập ở đảo Cô Tô

Nguồn tin: Phòng Địa chất, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại