LOÀI CÓC SỪNG MỚI CHO KHOA HỌC Ở CAO BẰNG, VIỆT NAM

Các nhà nghiên cứu Lưỡng cư của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái Tài nguyên và Sinh vật và Đức (Vườn thú Colonge) đã mô tả loài cóc sừng mới Megophrys caobangensis cho khu hệ Lưỡng cư Việt Nam.

Loài có các đặc điểm nhận dạng: kích thước nhỏ (SVL 3,9-38,9 mm); màng nhĩ ẩn; không có răng lá mía; chi trước và chi sau không có màng bơi; chai sinh dục nằm ở ngón tay II và II ở con đực; lưng và sườn có các nốt sần nhỏ, mí mắt trên có gai; lưng màu nâu đậm với hoa văn hình chữ X.

Về di truyền, loài nằm trong phân giống Panophrys với khoảng cách di truyền so với các loài trong giống khoảng 4,26% so với M. rubimera-10,80% (so với M. acuta).

Hình 1. Ảnh chụp mẫu sống loài Megophrys caobangensis (Ảnh Nguyễn Quảng Trường)

Mẫu vật được thu tại Vườn Quốc Gia Phia Oắc-Phia Đén tỉnh Cao Bằng. Sinh cảnh của loài là rừng thường xanh với nhiều cây gỗ lớn và trung bình xen lẫn tre nứa và cây bụi. Hiện nay loài Megophrys caobangensis mới chỉ được ghi nhận tại điểm thu mẫu chuẩn.

Hình 2. Sinh cảnh thu mẫu loài Megophrys caobangensis tại Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Đén tỉnh Cao Bằng (Ảnh Nguyễn Quảng Trường)

Nguồn trích dẫn: Truong Quang Nguyen, Cuong The Pham, Tao Thien Nguyen, Anh Mai Luong & Thomas Ziegler. A new species of Megophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Vietnam. Zootaxa, ISSN 1175-5326. 4722 (5): 401–422. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.4722.5.1

Nguồn tin: Nguyễn Thiên Tạo, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại