LOÀI MỚI ASPLENIUM QUANGBINHENSE SP.NOW. VÀ BA LOÀI BỔ SUNG CỦA CHI ASPLENIUM (ASPLENIACEAE) TỪ VIỆT NAM

Chúng tôi mô tả loài mới của chi Asplenium (Aspleniaceae) từ Việt Nam là A. quangbinhense. Về hình thái học, loài mới giống nhất với A. oldhamii. Loài mới cũng có mối quan hệ gần với A. pseudopraemorsum, và về mặt hình thái thì loài mới có nhiều đặc điểm chung giữa hai loài này. Ba loài, A. cyrtosorum, A. maguanense, và A. pseudopraemorsum, là ba loài bổ xung cho Việt Nam thu được tương ứng từ các tỉnh Quảng Bình, Hà Giang và Khánh Hòa tươn provinces.

Loài mới

1. Asplenium quangbinhense K.W.Xu, N.T.Lu & Li Bing Zhang

Mẫu chuẩn:—Việt Nam. Tỉnh Quảng Bình: Huyện Minh Hóa, 530m,17°43’32.49”N 105°59’36.79”E, 9 tháng 11, 2014, Li-Bing Zhang, Liang Zhang & Ngan Thi Lu 7391 (holotype VNMN!, isotypes CDBI!, MO!).

Figure 1. Loài mới Asplenium quangbinhense

Loài bổ sung:

1. Asplenium cyrtosorum K.W.Xu, Li Bing Zhang & W.B.Liao
Mẫu chuẩn:—TRUNG QUỐC. Tỉnh Vân Nam: Thành phố Pu’er, độ cao 1200 m, 22°34’51.74”N, 101°6’31.57”E, 20 tháng 4, 2017, Ke-Wang Xu & Lei Jiang XKW318 (holotype SYS!).

Figure 2. Loài bổ sung Asplenium cyrtosorum

2. Asplenium maguanense S.Q.Liang, R.Wei & X.C.Zhang

Mẫu chuẩn:—TRUNG QUỐC. Tỉnh Vân Nam: xã Maguan, thị trấn Bazhai, 7 tháng 4, 2017, Xian-Chun Zhang và cộng sự 8214 (holotype PE!).

Figure 3. Loài bổ sung Asplenium maguanense

3. Asplenium pseudopraemorsum Ching & Wang

Mẫu chuẩn:—TRUNG QUỐC. Tỉnh Hải Nam: Ling-shui Hsien, núi Seven Finger  (?Baoting, Qixianling), 13 tháng 1, 1934, C. Wang và cộng sự 36520 (holotype, PE-01768892!).

Figure 4. Loài bổ sung Asplenium pseudopraemorsum

Nguồn trích dẫn: Xu Ke Wang, Ngan Thi Lu, Xin-Mao Zhou, Liang Zhang and Libing Zhang. Asplenium quangbinhense sp. nov. and three new records of Asplenium (Aspleniaceae) from Vietnam. Phytotaxa, 521 (2): 113-120, 2021. ISSN: 1179-3155.

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại