LOÀI TUYẾN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC  PARANTICOMA LEPTA SP. N. VÀ LOÀI ELZALIA BIPECTINELLA HOPE & ARYUTHAKA, 2009 LẦN ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM

Các nhà khoa học Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga vừa công bố một loài tuyến trùng mới cho khoa học, Paranticoma lepta sp. n. và loài ghi nhận mới cho Việt Nam, Elzalia bipectinella Hope & Aryuthaka, 2019.

Loài tuyến trùng Paranticoma lepta sp., được tìm thấy trong trầm tích của rừng ngập mặn tại cửa sông Tiên Yên (Quảng Ninh) với hình thái khá giống với các loài P. bendaense Micoletzky, 1930 và P. tricerviseta Zhang, 2005. Paranticoma leptasp. n. phân biệt với loài P. bendaense Micoletzky, 1930 ở một số đặc điểm hình thái như độ dài và vị trí của cephalic setae, chiều dài đuôi và chiều dài gai sinh dục. Paranticoma lepta sp. n.  phân biệt với P. tricerviseta Zhang, 2005 ở độ rộng cơ thể, chiều dài đuôi, chiều dài gai sinh dục và thiếu cấu trúc răng trong xoang miệng.

Các tác giả cũng đã cung cấp hình ảnh minh họa của loài Elzalia bipectinella Hope & Aryuthaka  2009 được mô tả lần đầu ở Thái Lan và lần đầu tiên mô tả hình thái của con cái của loài này.

Nguồn tin: PGS. TS. Phan Kế Long – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Xử lý tin: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng

 

Tên bài báo:  Phan Ke Long, Nguyen Dinh Tu, Vladimir G. Gagarin (2019), Paranticoma lepta sp. n. and Elzalia bipectinella Hope & Aryuthaka, 2009 from water bodies of Vietnam. ZooTaxa 4571 (4), 571-579

Hình ảnh loài mới

Hình 1. Hình vẽ của loàiParanticoma lepta sp. n. Holotype male and paratype female. A: anterior body end of male; B: vulva region; C:female tail; D: male tail. Scale bars: A—15 µm; C, D—60 µm; B—75 µm

Hình 2. Ảnh chụp dưới kính hiển vi của Paranticoma lepta sp. n. Paratype male and female. A: male, entire body; B: female, entire body; C: male, anteriorbody end; D: female head; E: male head; F: female head; G: vulva region; H: cloaca region; I: male tail; J: female tail. Scalebars: A, B—200 µm; C, I, J—50µm; G, H—20; D—10; E, F—5 µm.

Hình 3. Hình vẽ của loài Elzalia bipectinella Hope & Aryuthaka, 2009. A: female head; B: female, anterior body end; C: female tail; D:spicule and gubernaculum; E: male, posterior body end. Scale bars: A—15 µm; C, D—30 µm; E—40 µm; B: 50 µm.

Hình 4. Ảnh chụp dưới kính hiển vi của loài Elzalia bipectinella Hope & Aryuthaka, 2009. A: male, entire body; B: female, entire body; C: female, anteriorbody end; D: male head; E, F: female head; G: female, vulva region; H: female, tail; I, J, H: male, cloaca region; K: male, tail.Scale bars: A, B—200 µm; C—25µm; G, I, K, L—20; H, J—10; D, E, F—5 µm. Arrows indicate supplements.

Tin cùng loại