MÔ TẢ ĐẦU TIÊN VỀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TUYẾN TRÙNG GÂY BỆNH SẦN RỄ MELOIDOGYNE JAVANICA TRÊN CÂY GỪNG (ZINGIBER OFFCINALE R.) VÀ MÙI TÀU (ERYNGIUM FOETIDUM L.)

Tuyến trùng ký sinh gây bệnh sần rễ giống Meloidogyne ký sinh hàng ngàn loài cây trồng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của mùa màng trên thế giới. Hiện nay, hơn 100 loài thuộc giống Meloidogyne đã được mô tả trong đó đã ghi nhận được 6 loài ký sinh trên cây Gừng bao gồm M. arenaria, M. hapla, M. incognita, M. javanica, M. thailandicaM. enterrolobii trong đó loài M. javanica có tần suất bắt gặp lớn nhất và bắt gặp ký sinh cả trên cây Mùi tàu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi mô tả đặc điểm hình thái và sinh học phân tử của loài M. javanica thu thập trên cây Gừng và Mùi tàu ở Việt Nam làm cơ sở cho việc phòng trừ và kiểm dịch thực vật.

Nguồn trích dẫn: Ke Long Phan, Thi Mai Linh Le, Huu Tien Nguyen, Thi Duyen Nguyen and Quang Phap Trinh (2021). First report and new molecular and morphological characterizations of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, infecting ginger and long coriander in Vietnam. Journal of Nematology DOI: 10.21307/jofnem-2021-011. ISSN 0022-300X

Nguồn tin: Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại