MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM

Loài thực vật mới cho khoa học, Boeica ornithocephalantha, thuộc họ Tai voi, mới được phát hiện ở Việt Nam.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Thực vật Quảng Tây – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc về nghiên cứu tính đa dạng một số nhóm thực vật ở Việt Nam, các nhà thực vật học vừa mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Tai Voi (Gesneriaceae) ở Việt Nam, loài có tên khoa học là Boeica ornithocephalantha F. Wen, T.V. Do & Y.G. Wei. Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành của Vườn thực vật Singapore (Gardens’ Bulletin Singapore 68(1), 2016). Mẫu chuẩn lưu ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện thực vật Quảng Tây.

Họ Tai Voi là một trong những họ thực vật lớn với khoảng gần 2000 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, đã ghi nhận khoảng 80 loài, phần lớn là cây thân thảo hay cây bụi nhỏ sống lâu năm. Hoa của các loài trong họ Tai Voi có màu sắc sặc sỡ và có giá trị cao, được trồng làm cây cảnh.

Loài mới được mô tả có đặc điểm hình thái tương tự với loài Boeica ferruginea Drake. Tuy nhiên có thể phân biệt loài mới với loài kể trên bằng các đặc điểm hình thái đặc trưng như cuống lá ngắn 1-1.5 cm, mặt trên lá nhiều lông dính, mặt dưới lá có nhiều lông mềm, cuống cụm hoa dài 12-20 cm có ít lông mịn, lá bắc 3, bao hoa bên ngoài nhẵn với ống tràng dài 1-1.2 mm. Trong khi đó, Boeica ferruginea gồm cuống lá dài 3-5 cm, mặt trên lá có ít lông thưa nằm, bề mặt dưới lá có ít lông, đôi khi nhẵn, cuống cụm hoa dài 5-8 cm có nhiều lông, lá bắc 2, bao hoa bên ngoài có lông mịn với ống tràng dài 2 mm.

Boeica ornithocephalantha được phát hiện trên bề mặt tảng đá nhiều mùn dưới tán rừng lá rộng thường xanh, nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của KBTTN Pù Hu, Quan Hóa, Thanh Hóa.

Ảnh: Đặc điểm hình thái đặc trưng của Boeica ornithocephalantha F. Wen, T.V. Do & Y.G. Wei

Tin cùng loại