PHÂN LOẠI VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA BRYOZOAN COELOBITE TRÊN CÁC MẢNH SAN HÔ TRÔI DẠT TRÊN ĐẢO CÔ TÔ, MIỀN BẮC VIỆT NAM

Chưa có báo cáo nào trước đây nêu chi tiết về phân loại các loài bryozoans dọc theo bờ biển Việt Nam. Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo về phân loại và sự đa dạng của các bryozoans được thu thập trong các cuội san hô trôi dạt dọc một bãi biển thuộc quần đảo nhiệt đới Cô Tô, Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi đã phát hiện 27 loài bryozoan (23 cheilostomes, 4 cyclostomes) trong một tập hợp coelobite sinh sống trong các khe trong đá cuội và các lỗ do động vật thân mềm tạo ra. Mức độ bảo tồn bryozoan rất khác nhau, cho thấy rằng các viên sỏi đã tích tụ trên bãi biển trong khoảng thời gian từ vài tháng đến nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Các rạn san hô ở quần đảo Cô Tô đã trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng trong giai đoạn 2003–2008, và không rõ liệu tập hợp bryozoan phản ánh sự đa dạng trong quá khứ, sự đa dạng hiện tại còn lại trong san hô hay cả hai. Chúng tôi mô tả sáu loài mới: Parasmittina acondylata n. sp., Metroperiella cotoensis n. sp., Microporella tonkinensis n. sp., Rhynchozoon setiavicularium n. sp., R. latiavicularium n. sp., và Disporella phaohoa n. sp. Tất cả trừ hai loài được mô tả trước đây đã được biết đến từ lĩnh vực địa lý sinh học ven biển Trung Ấn-Thái Bình Dương của Spalding et al. (2007), trong đó có Việt Nam. Chúng tôi báo cáo ghi nhận gần đây thứ ba về loài thalamoporellid Dibunostoma reverseum (Harmer, 1926), khá giống và có thể là đặc hiệu với loài Miocen thấp Thalamoporella transversa Guha & Krishna, 2004; trong khi còn quá sớm để đồng nghĩa cả hai, chúng tôi chuyển T. transversa thành Dibunostoma, như D. transversum. Các trùng lỗ Planorbulina larvata đóng vảy như vôi, dạng tấm, nổi bật trong tập hợp coelobite và thường được quan sát thấy khi cạnh tranh chất nền với bryozoans. Một phân tích hạn chế về các tương tác cạnh tranh chỉ ra rằng các bryozoan bọc trong quần thể coelobite gặp P. larvata thường xuyên hơn chúng gặp các bryozoans khác và P. larvata cạnh tranh mạnh mẽ với các bryozoan để lấy chất nền, củng cố ý thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc bắt gặp trùng lỗ trong quần xã nền cứng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Nguồn trích dẫn: Matthew H. Dick, Nguyen Danh Ngai & Hung Dinh Doan (2020). Taxonomy and diversity of coelobite bryozoans from drift coral cobbles on Co To Island, northern Vietnam. Zootaxa 4747(2):201-252. DOI:10.11646/zootaxa.4747.2.1.

Nguồn tin: Phòng Địa chất, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại