PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI (LSE) CỦA VIỆT NAM CHÍNH THỨC ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Đánh giá thích nghi đất đai là một cách tiếp cận nhằm hạn chế các mẫu thuẫn trong sử dụng đất nông nghiệp hướng đến phát triền bền vững. Kết quả đánh giá thích nghi đất đai chỉ ra cho chúng ta biết vùng đất nào thích nghi (phù hợp) cho đối tượng gì (cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp…). Hiện nay có nhiều công cụ đánh giá đất đai đang được áp dụng trên thế giới, trong đó phần mềm đánh giá đất đai tự động (ALES) là phần mềm được dùng phổ biến hơn cả. Năm 2015, phần mềm đánh giá thích nghi đất đai (LSE) do nhóm nghiên cứu phòng Địa lý, Thổ nhưỡng và Môi trường của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được hoàn thiện, công bố. Do vậy, việc so sánh, đánh giá hiệu quả giữa phần mềm LSE và ALES là rất cần thiết để khẳng định những ưu điểm của phần mềm LSE. Kết quảđánh giá hiệu quả giữa phần mềm LSE và ALES đã được công bố trên tạp chí Computers and Electronics in Agriculture năm 2020.So sánh giữa các vùng đất thích nghi cho canh tác cam và chè ở vùng Tây Nghệ An, Việt Nam dựa vào kết quả đánh giá thích nghi đất đai từ phần mềm LSE và ALES cho thấy phần mềm LSE có các ưu điểm nổi trội nhưlinh hoạt, tiết kiệm thời gian, khách quan hơn, độ chính xác, độ tin cậy hơn. Phần mềm cho phép theo dõi toàn bộ quá trình đánh giá, có các công cụ hỗ trợ xác định trọng số, kiểm chứng kết quả, chuyển đổi dữ liệu, hỗ trợ xây dựng một số dữ liệu đặc thù, không cần thiết xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Kết quả đánh giá thích nghi đất đai cho cây cam và cây chè ở Tây Nghệ An như sau: diện tích đất đai thích nghi cho trồng cam là 64.505,9 ha, diện tích đất đai thích nghi cho trồng chè là 69.388,8 ha, đáp ứng nhu cầu mở rộng diện tích trồng cam và chè của vùng đến năm 2030. Tính đến hết năm 2020 phần mềm LSE đã được áp dụng cho địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, chuyển giao cho hai đề tài cấp bộ để quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở Tây Nghệ An, một số địa bàn ở Bắc Trung Bộ. Các kết quả áp dụng phần mềm LSE đều cho kết quả tốt. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã chuyển giao phần mềm LSE cho cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ngành quản lý đất đai, Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hội nghị quốc tế GIS-IDEA2018, Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ XI. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đồng ý cho phép triển khai thí điểm tại Bộ theo tờ trình số 26/TTr-TH, ngày 22/11/2019 của Trung tâm tin học và Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai sinh thái cho trồng cam (a) sử dụng ALES; (b) sử dụng LSE.

Có thể download phần mền theo đường link sau: https://www.vnmn.ac.vn/phan-mem-danh-gia-thich-nghi-dat-dai-lse-1580866000.

Nguồn trích dẫn: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169920301204.

Nguồn tin: Nguyễn Thanh Tuấn, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại