PHÁT HIỆN HÓA THẠCH ORDOVIC SỚM TRONG HỆ TẦNG  THẦN SA (ε3 ts), XÃ MINH LONG, HUYỆN HẠ LANG, TỈNH CAO BẰNG

         Các trầm tích thuộc hệ tầng Thần Sa lộ dọc theo QL 34, đoạn từ đông nam thác Bản Giốc 500m đến bản Đa Nưa, bên bờ phải sông Quây Sơn, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Bourret (1922) lần đầu tiên mô tả các trầm tích ở mặt cắt này thuộc loạt Bồng Sơn, tuổi Devon sớm; Đovjikov và nnk. (1965) xếp vào điệp Bồng Sơn (D1?- D2e bs); Phạm Đình Long (1974) xếp vào điệp Bồng Sơn, tuổi Cambri muộn dựa trên hóa thạch Bọ ba thùy. Nghiên cứu sau này của Phạm Kim Ngân, Trần Hữu Dần (2005, 2008) coi đồng nghĩa với hệ tầng Thần Sa (ε3 ts) ở vùng Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên và đề nghị lấy mặt cắt Bản Giốc-Bằng Ca làm mặt cắt phụ chuẩn (hypostratotyp) cho hệ tầng Thần Sa.

         Thực hiện nhiệm vụ của Dự án thành phần “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu Cổ sinh Việt Nam” mã số BSTMV.28/15-18, thuộc Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” do ThS. Doãn Đình Hùng làm chủ nhiệm. Phòng Địa chất, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiến hành công tác khảo sát và sưu tập mẫu cổ sinh ở tỉnh Cao Bằng từ 23/10-9/11/ 2018. Lần đầu tiên một phức hệ hóa thạch Bút đá, Huệ biển, cho tuổi Ordovic sớm được phát hiện trong lớp bột kết vôi, phân dải mỏng, phong hóa màu đỏ, thuộc phần cao nhất của hệ tầng Thần Sa ở mặt cắt đông nam thác Bản Giốc – bản Đa Nưa. Phát hiện này cho phép hiệu chỉnh lại tuổi của các trầm tích thuộc hệ tầng Thần Sa trong đới tướng cấu trúc Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng của khu vực Đông Bắc Bộ Việt Nam, từ Cambri muộn đến Ordovic sớm. 


Hóa thạch Ordovic sớm, điểm lộ CS357, tại điểm Cột mốc Quốc gia 840 (2), vách ta luy phải đường ô tô Bản Giốc-Bằng Ca. A-B: Desmograptus sp. (Xác định của Viên sỹ Chen Xu, Viện Địa chất và Cổ sinh Nam Kinh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tháng 11/ 2018); C: Bút đá bộ Dạng cây; D: Bút đá bộ Có trục -Diplograptus ? sp.; E: Bút đá bộ không trục; F-G: Hóa thạch phụ lớp Huệ biển 5 góc (Pentacrinoidea).

Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng, Doãn Đình Hùng, Nguyễn Bá Hùng, Trịnh Thái Hà, Nguyễn Trung Minh

Phòng Địa chất - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tin cùng loại