PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM

Các nhà thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hạ Long và Viện Thực vật Quảng Tây, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) tại dãy Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc Việt Nam. Loài thực vật mới có tên khoa học là Xà căn Hoàng liên, Ophiorrhiza hoanglienensis T.V.Do.

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với loài O. napoensis O. fangdingii nhưng có thể dễ dàng phân biệt với 2 loài kể trên do lá kèm hình ngọn giáo thuôn, dài 9 - 13 mm, tồn tại dai, các cặp lá gần đều nhau hoặc đều nhau, cụm hoa xim bọ cạp gồm 5 - 10 hoa, lá bắc phát triển, hình ngọn giáo, dài 15 - 20 mm, đài có 5 thùy không đều nhau, thùy đài hình ngọn giáo hẹp, thùy đài dài nhất dài 3,2 - 3,5 mm, thùy đài nhỏ dài 1,2 - 2 mm, tràng màu trắng, có ống dài 25–28 mm, có lông ở gốc, thùy tràng hình trứng hay hình tam giác rộng.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 438(4):256-262, 2020.

Ảnh: Hình thái chung của Ophiorrhiza hoanglienensis (Ảnh: Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại