SINH ĐỊA TẦNG EMSIAN HẠ VÀ CÁC SỰ KIỆN ĐỊA TẦNG CỦA TỈNH HÀ GIANG MIỀN BẮC VIỆT NAM

Sự kiện Yujiang là sự kiện tuyệt diệt hàng loạt của sinh vật biển như San hô, Động vật dạng rêu, Tay cuộn, Hai mảnh vỏ,… trong Devon sớm được Chang-Min Yu và cộng sự ghi nhận đầu tiên trong hệ tầng Yukiang ở Liujing, Quảng Tây, Trung Quốc năm 2017.

Gần đây, các nhà nghiên cứu Địa chất của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác cùng các nhà Cổ sinh của Viện nghiên cứu Địa chất và Cổ sinh Nam Kinh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã ghi nhận sự có mặt của sự kiện Yujiang ở vùng Đồng Văn, Hà Giang, miền Bắc Việt Nam.

Trên cơ sở đối sánh sinh địa tầng của hệ tầng Mia Lé với các hệ tầng tương ứng ở nam Trung Quốc, sự biến mất của quần thể san hô bốn tia Xystriphylloides nobilis ở phần trên cùng của hệ tầng Mia Lé và sự tuyệt diệt của “quần thể tonkinensis” ở khoảng giữa của phần đáy hệ tầng Si Phai và phần trên cùng của hệ tầng Mia Lé ở Đồng Văn, Hà Giang đã chứng minh sự có mặt của sự kiện Yujiang ở miền Bắc Việt Nam. Một loài mới Sanidophyllum dubium n. sp. và một loài đặc trưng cho tuổi Emsi Xystriphylloides nobilis thuộc san hô bốn tia trong hệ tầng Mia Lé được mô tả. Ngoài ra, các hóa thạch Răng nón chỉ thị cho tuổi Emsi hạ thuộc khoảng phân bố từ đới Polygnathus excavatus đến đới P. nothoperbonus cũng được minh họa.

Cột địa tầng thể hiện sự liên quan giữa mặt cắt chuẩn của Emsian sớm phía Bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa

Nguồn tin: Phòng Địa chất, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại