SỰ PHÂN BỐ OSTRACOD Ở PHÍA TÂY KYUSHU, NHẬT BẢN, LIÊN QUAN ĐẾN DI CƯ CỦA MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT LỤC ĐỊA TRUNG QUỐC

Trong báo cáo này, chúng tôi mô tả phát hiện đầu tiên về hai loài Ostracod còn sống ở quần đảo Nhật Bản là: Sinocytheropteron ignobileSinocytheridea impressa. Chúng điển hình cho các yếu tố động vật lục địa từ Trung Quốc, trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi về sự phân bố của các tổ hợp ostracod ở vùng biển Ariake và Yatsushiro ở Tây nam Nhật Bản. Dữ liệu (Cổ) sinh địa chất - địa lý từ các nghiên cứu gần đây và dấu tích các hóa thạch chỉ thị cho thấy S. ignobile S. impressa di cư qua các cây cầu trên đất liền khi mực nước biển hạ trong quá khứ. Chúng tôi cũng phát hiện ra Xestoleberis ryukyuensis, loài từng được tìm thấy ở Quần đảo Ryukyu. Sự xuất hiện của chúng trong khu vực nghiên cứu đã cho thấy sự phân bố cực bắc hiện tại của Xestoleberis ryukyuensis và gợi ý rằng nó di cư từ quần đảo Ryukyu đến khu vực nghiên cứu bằng cách sử dụng dòng ấm Tsushima, một nhánh của dòng Kuroshio chính. Bằng chứng này cho thấy rằng sự di cư của các loài ostracods biển nông giữa các lục địa và các đảo lân cận của chúng không chỉ ảnh hưởng bởi dòng hải lưu toàn cầu mà còn bị ảnh hưởng bởi sự hạ mực nước biển và đặc điểm (cổ) sinh địa lý - địa chất của các vùng biển liền kề. Do đó, những con Ostracods sống trong các bờ biển lục địa cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho việc tái cấu trúc kết nối giữa lục địa và các đảo lân cận.

Phân bố địa lý của Sinocytheropteron ignobile (Guan, 1978) in Guan et al. (1978) xung quanh rìa phía đông của lục địa Á-Âu

Nguồn tin: Phòng Địa chất, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại