VACCINIUM CHLAENOPHYLLUM (ERICACEAE), LOÀI MỚI TẠI TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM

Loài ký sinh mới Vaccinium chlaenophyllum thuộc họ Đỗ quyên (Ericaceae) được mô tả từ tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Việt Nam. Loài Vaccinium chlaenophyllum gần giống loài V. pseudospadiceum nhưng khác nhau là loài này dạng ký sinh, lá nhỏ hơn, thùy đài và tràng hoa ngắn hơn, chỉ nhị nhẵn. Bài báo này đã cung cấp mô tả chi tiết về hình thái, hình ảnh minh hoa, đặc điểm môi trường sống và bảng so sánh các đặc điểm giữa 2 loài V. chlaenophyllum và loài V. pseudospadiceum.

Hình 1. Vaccinium chlaenophyllum

Trích dẫn tài liệu: Kim Long Vu-Huynh, Ba-Vuong Truong, Van-Huong Bui, Huong Nguyen Thi Thanh & Van-Son Dang (2020). Vaccinium chlaenophyllum (Ericaceae), a new species from the Central Highlands of Vietnam. Ann. Bot. Fennici 58:15-18

Nguồn tin: Bùi Văn Hướng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại