VANILLA TIENDATII, LOÀI LAN LEO MỚI CHO VIỆT NAM

Vanilla tiendatii được phát hiện ở vùng núi đá tỉnh Quảng Bình và được mô tả là loài mới cho khoa học. Về hình thái loài này gần giống với loài Vanilla yesiniana Vanilla albida,  nhưng khác so với những loài này về hình dạng lá, màu hoa, phía đầu môi hoa có lông dày, và nửa phía gốc môi có lông tơ. Bài báo cũng đã đưa ra khóa phân loại các loài Vanilla ở Việt Nam.

Trích dẫn tài liệu: Minh Ty Nguyen, Leonid V. Averyanov, Van Huong Bui, Nghia Son Hoang, Van Son Dang, Ba Vuong Truong (2020). Vanilla tiendatii, a new climbing orchid from Vietnam. Taiwania 65(4): 438-442. DOI: 10.6165/tai.2020.65.438

Hình 1. Vanilla tiendatii

Nguồn tin: Bùi Văn Hướng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại