CHIA MỘT LOÀI THÀNH 22: SỰ KHÁC BIỆT TỪ PHÂN TỬ, HÌNH THÁI VÀ ĐỊA LÝ TRONG HỌ DƯƠNG XỈ DIDYMOCHLAENACEAE (POLYPODIALES)

Chi dương xỉ nhiệt đới Didymochlaena (Didymochlaenaceae) từ lâu được coi chỉ có một loài. Gần đây các nghiên cứu cho rằng họ này hoặc là chị em với phần còn lại của eupolypod I hoặc là dòng phân nhánh thứ hai của eupolypod I, và đã chỉ ra rằng họ này không phải là đơn loài, nhưng vẫn chưa rõ sự đa dạng loài chính xác. Trong nghiên cứu này, một kiểu phát sinh chủng loại mới được xây dựng lại dựa trên việc lấy mẫu mở rộng và sáu vùng gen phân tử. Các kết quả chính của chúng tôi bao gồm: (i) Didymochlaena được ủng hộ với hệ số tương đối là chị em với phần còn lại của eupolypod I; (ii) các loài Didymochlaena được chuyển sang nhánh New World –Old World, và nhánh sau thành nhánh Châu Phi và nhánh Châu Á-Thái Bình Dương; (iii) sự tiến hóa của 18 đặc điểm hình thái được suy ra và hai đặc điểm hình thái xác định họ được công nhận—sổ túi bào tử hình elip và ít hơn 10 ổ trên mỗi thùy lá; (iv) dựa trên biến đổi về hình thái và phân tử, 22 loài trong chi được công nhận.

Ảnh hình thái của chi Didymochlaena

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại