CÔNG BỐ MƯỜI HAI LOÀI NHỆN NHẢY MỚI CHO KHOA HỌC HỌ SALTICIDAE Ở PHÍA BẮC VIỆT NAM

Mười hai (12) loài nhện mới cho khoa học thuộc họ nhện nhảy Salticidae được phát hiện và công bố, bao gồm: Chinattus crewsae sp. nov. (Tây Côn Lĩnh, Hà Giang), Chinattus logunovi sp. nov. (Vườn quốc Gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Eupoa maidinhyeni sp. nov. (Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình), Eupoa maddisoni sp. nov. (Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Eupoa ninhbinh sp. nov. (Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình), Eupoa zabkai sp. nov. (Vườn quốc Gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Indopadilla cuc sp.nov. (Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình), Synagelides ani sp. nov. (Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Synagelides mii sp. nov. (Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình), Synagelides pengi sp. nov. (Tây Côn Lĩnh, Vị Xuyên, Hà Giang), Synagelides sancha sp. nov. (Vườn quốc Gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc), và Yaginumaella hagiang sp. nov. (Tây Côn Lĩnh, Vị Xuyên, Hà Giang).

Các loài nhện mới cho khoa học được mô tả chi tiết về đặc điểm hình thái, chỉ rõ các đặc điểm khác biệt của loài so với các loài khác trong giống dựa trên cấu tạo bộ phận sinh dục của nhện đực là xúc biện và bộ phận sinh dục của nhện cái.

Hình ảnh một số loài nhện mới cho khoa học:

Ảnh loài nhện Eupoa ninhbinh sp. nov.

Ảnh loài nhện Yaginumaella hagiang sp. nov.

Nguồn trích dẫn tài liệu: Cheng Wang, Shuqiang Li, Dinh-Sac Pham, 2023. Thirteen species of jumping spiders from Northern Vietnam (Araneae, Salticidae). Zookeys, 1148: 119-165 (SCIE, Q1).

Nguồn tin: Phạm Đình Sắc, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại