ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Sáng ngày 18/4/2017, Công đoàn Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) đã tổ chức Đại hội công đoàn, nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công đoàn tại Đại hội công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và bầu ra Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2017-2022.                                                                                                   

Đến tham dự Đại hội có ông Nguyễn Quang Vinh, phó chủ tịch Ban thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN); bà Trần Thị Mai Hương, Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN. Về phía Bảo tàng, PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng TNVN,; cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn Bảo tàng TNVN.

Báo cáo tại Đại hội, công đoàn Bảo tàng TNVN đầu nhiệm kỳ (năm 2012) có 7 tổ công đoàn với số lượng 43 công đoàn viên đến nay đã tăng lên 9 tổ với 66 công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của công đoàn Bảo tàng TNVN luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của cấp Ủy, Ban giám đốc Bảo tàng và BCH công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN. Trong nhiệm kỳ vừa quan, Công đoàn Bảo tàng TNVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và vượt so với kế hoạch đề ra. Các công đoàn viên ngày càng nâng cao cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Các công đoàn viên đại đa số là các cán bộ trẻ nên rất nhiệt tình năng nổ trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như hoạt động phong trào đoàn thể. Quyền lợi của các công đoàn viên luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, thu nhập các công đoàn viên chủ yếu dựa vào lương nên rất thấp, đời sống kinh tế đa số còn khó khăn mặc dù lãnh đạo Bảo tàng TNVN quan tâm, tạo điều kiện nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Hàng năm, Công đoàn Bảo tàng quan tâm đến quyền lợi, kịp thời động viên bằng vật chất và tinh thần như tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức,… Nhiệm kỳ qua, Bảo tàng cũng đạt nhiều thành tích như: Bằng khen và cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam (năm 2014, 2015, 2016); 02 cá nhân là PGS.TS. Nguyễn Trung Minh và PGS.TS. Định Thị Phòng được tặng bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2016 và nhiều giấy khen của cá nhân tập thể do Viện Hàn lâm trao tặng.

Phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục phát triển đoàn viên, tạo điều kiện đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ Bảo tàng, khuyến khích động viên các cán bộ nữ tham gia đề tài dự án, tiếp tục xây dựng công đoàn cơ sở trong sạch vững mạnh và tiếp tục giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan.

Trong Đại hội, công đoàn Bảo tàng TNVN cũng tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm  KHCNVN nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 thành viên: PGS. TS. Vũ Văn Liên, TS. Nguyễn Thiên Tạo, TS. Trần Thị Việt Thanh, TS. Trần Thanh Tuấn, CN. Đỗ Thị Hải. Và bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN: PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, PGS. TS. Vũ Văn Liên, PGS. TS. Đinh Thị Phòng, dự khuyết CN. Nguyễn Thị Việt Hà.

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – phó Chủ tịch Ban thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN đã ghi nhận những thành tích mà công đoàn Bảo tàng đạt được và công đoàn Bảo tàng đã cố gắng vượt qua những khó khăn, đoàn kết và phối hợp với nhau xây dựng Bảo tàng ngày càng phát triển.

Đại diện Chi ủy, lãnh đạo Bảo tàng, PGS. TS. Nguyễn Trung Minh đã phát biểu chúc mừng, đánh giá cao những thành tích mà Ban chấp hành công đoàn Bảo tàng TNVN đã đạt được trơng nhiệm kỳ vừa qua, chúc Công đoàn Bảo tàng TNVN tiếp tục cố gắng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, xúc tiến đẩy mạnh việc xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt.

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn BTTN nhiệm kỳ 2017-2022, PGS.TS. Vũ Văn Liên cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ra BCH công đoàn mới, BCH công đoàn mới sẽ tiếp tục phát huy nhữung thành quả mà BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đã gặt hái được, cố gắng đoàn kết tất cả các công đoàn viên, phấn đấu để Bảo tàng TNVN ngày càng phát triển./.

Ban chấp hành Công đoàn Nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tin và ảnh: Phòng Truyền thông & GDCĐ

Tin cùng loại