ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC TẾ BÀO VÀ KHÁNG KHUẨN VỚI TINH DẦU TỪ LÁ VÀ CÀNH LOÀI QUẦN ĐẦU VỎ XỐP (POLYALTHIA SUBEROSA)

Tổng cộng có 63 thành phần đã được xác định, lần lượt chiếm 96,03 và 94,12% trong tinh dầu chưng cất của lá và cành cây Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites. Monoterpenes, monoterpenoids, sesquiterpenes sesquiterpenoids là các dẫn xuất đặc trưng của tinh dầu P. suberosa. Sesquiterpenes bicyclogermacrene (26,26%) và (E) - caryophyllene (7,79%), và monoterpene β-pinen (12,71%) là những thành phần chính của tinh dầu trong lá. Sesquiterpenes (E) -caryophyllene (17,17%) và α-humulene (9,55%), sesquiterpenoid caryophyllene oxide (9,41%), và monoterpenes camphene (8,16%) và tricyclene (6,35%) là những thành phần chính trong tinh dầu cành.

Tinh dầu trong lá chỉ ra hoạt động gây độc tế bào chống lại 03 dòng tế bào ung thư: HepG2, MCF7 và A549 với IC50 giá trị 60,96–69,93 μg / mL, trong khi tinh dầu cành cây ức chế MCF7 với giá trị IC50 là 66,70 μg / mL. Ngoài ra, tinh dầu trong cành cây đã ngăn chặn thành công sự phát triển của vi khuẩn Gram âm Pseudomonas aeruginosa, nấm Aspergillus niger và nấm men Candida albicans với cùng giá trị MIC là 50 μg / mL, trong khi tinh dầu trong lá có cùng kết quả trên vi khuẩn Gram âm E. coli.

Công trình nghiên cứu là sự hợp tác nghiên cứu của: Viện Hóa học, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung - VNMN, Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên và Học viện Khoa học và Công nghệ

Hình: Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites (Ảnh: L.T. Anh)

Trích dẫn tài liệu: Ninh The S, Anh LT, Thuy DTT, Luyen ND, Tuyen TT (2021). Essential Oils of Polyalthia suberosa Leaf and Twig and Their cytotoxic and Anti-microbial Activities. Chemistry & Biodiversity 18:1-7, ISSN: 1612-1872. Link: https://doi.org/10.1002/cbdv.20210002

Nguồn tin: Lê Tuấn Anh, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại