HAI NHÀ KHOA HỌC THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHCNVN ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2018

Thông tin từ Qũy phát triển KH&CN Quốc gia cho biết, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 đã đề cử 9 nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, trong có hai nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN là: TS. Nguyễn Thanh Tuấn - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và TS. Trần Đình Phong - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ), Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã tiếp nhận 54 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018. Các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của Quỹ đã họp đánh giá các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng và đề cử 9 hồ sơ lên Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, trong đó đề cử 7 Giải thưởng chính và 2 Giải thưởng trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.

Hội đồng Giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 vào cuối tháng 4/2018. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018 tại Hà Nội.

Theo đó, 7 đề cử giải thưởng chính gồm: PGS.TSKH. Nguyễn Thiệu Huy thuộc lĩnh vực Toán học - Viện Toán ứng dụng và Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; TS. Trần Đình Phong thuộc lĩnh vực Vật lý - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - Viện Hàn lâm KHCNVN; TS. Nguyễn Thị Lệ Thu thuộc lĩnh vực Hóa học - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thanh Tuấn thuộc lĩnh vực Khoa học trái đất và Môi trường - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm KHCNVN; PGS.TS. Phạm Văn Hùng thuộc lĩnh vực Sinh học Nông nghiệp - Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; TS. Ngô Tất Trung thuộc lĩnh vực Y sinh – Dược học - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

2 đề cử giải thưởng trẻ gồm: TS. Đỗ Quốc Tuấn thuộc lĩnh vực Vật lý - Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Trương Vũ Thanh thuộc lĩnh vực Hóa học - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết 9 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 tại đường link:

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Giai-thuong-Ta-Quang-Buu/Cac-de-cu-Giai-thuong-Ta-Quang-Buu-nam-2018-340/

Nguồn: Vast.ac.vn

Tin cùng loại