HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CƠ SỞ BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Sáng ngày 29/01/2016, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu và đánh giá tiến độ các đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở, nhiệm vụ Chính phủ giao và đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ của Bảo tàng năm 2015. Đây là một hoạt động thường niên của Bảo tàng nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học cấp cơ sở và các nhiệm vụ của Bảo tàng.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Giám đốc Bảo tàng TNVN;; PGS.TS. Phạm Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng khoa học và các thành viên khác trong Hội đồng Khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, và toàn thể cán bộ, nhân viên của Bảo tàng tham dự.

Báo cáo kết quả nghiệm thu tại Hội nghị khoa học có 02 nhiệm vụ Chính phủ giao; 09 nhiệm vụ cơ sở và 01 đề tài khoa học hỗ trợ cán bộ thực hiện trong năm 2015; 01 báo cáo tiến độ thực hiện trong 2 năm 2015- 2016. Kết quả đề tài và nhiệm vụ cơ sở của Bảo tàng đều được Hội đồng khoa học đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Các đề tài, nhiệm vụ cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng khoa học; đặc biệt trong việc định hướng nghiên cứu và các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học và viết báo cáo, trình bày báo cáo.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS.Phạm Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng khoa học, đánh giá tất cả các đề tài nhiệm vụ cơ sở đều đạt yêu cầu và góp ý phương pháp chọn  đề tài cấp cơ sở nên có nền tảng tốt để có thể phát triển thành đề tài cấp Viện Hàn lâm cho năm tiếp theo. đưa ra kế hoạch hoạt động khoa học phù hợp hơn với chức năng và nhiệm vụ của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trong những năm tới.

Tin cùng loại