HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CÁC TIẾP CẬN MỚI KHÁM PHÁ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM – VIETBIO

Ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2018, tại Khách sạn Lê Hoàng Đà Nẵng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin Đức tổ chức hội thảo Khởi động dự án VIETBIO.

Tham dự hội thảo có TS. Christoph Hauser, Phó Tổng giám đốc Bảo tàng LSTN Béc Lin, Đức; PGS.TS. Vũ Văn Liên, Phó Tổng giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; TS. Lưu Hồng Trường, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam; TS. Nguyễn Vũ Linh, Phó giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã; ông Stefan Hase-Bergen, Đại diện trưởng Quỹ DAAD của Đức tại Việt Nam; bà Sonya Prosser, Giám đốc Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp; bà Karin Rikono, đại diện GIZ Đức tại Việt Nam; GS.TSKH. Trương Quang Học, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Hà Thanh Long, Giám đốc dự án Hội động vật Frankfurt; các nhà khoa học của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin Đức, Vườn thực vật và Bảo tàng thực vật Béc Lin; Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia, Đại học Khoa học Huế, Đại học sư phạm Huế, Đại học Duy Tân, v.v. Ngoài ra, còn có các nhà khoa học tham gia nghiên cứu thực địa và đào tạo tại Đức năm 2018 từ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện sinh học nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sinh thái học miền Nam.

Dự án Vietbio do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin Đức là đơn vị chủ trì, với sự tham gia của Vườn thực vật và Bảo tàng Thực vật Béc Lin. Phía Việt Nam có 4 viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia, đó là Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Sinh thái học miền Nam và Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bắt đầu từ năm 2017 và kết thúc vào năm 2020.

Mục tiêu của Dự án là nhằm thiết lập một hệ thống tổng hợp cho việc phát hiện và theo dõi, giám sát đa dạng sinh học ở Việt Nam dựa trên các kỹ thuật tiên tiến nhất. Dự án tập trung vào 4 nội dung chính, đó là: thu nhận và quản lý dữ liệu đa dạng sinh học (từ dữ liệu thu thập trên hiện trường đến bộ cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học tổng hợp hoàn thiện có thể cung cấp cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đa dạng sinh học toàn cầu - GBIF); kỹ thuật số hóa mẫu sinh học để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đa dạngsinh học; giải mã các bộ gen, cụ thể là kỹ thuật mã vạch DNA để xây dựng cơ sở dữ liệu tham khảo toàn diện đa dạng sinh học của Việt Nam; kỹ thuật tâm học sinh học, đặc biệt là để ghi âm tự động và phân tích các âm thanh của động vật.

Trong 3 năm (2018 đến 2020)  sẽ có 36 nhà khoa học của các Viện thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tham gia dự án, được đào tạo trong thời gian tối đa 3 tháng tại Đức về các lĩnh vực liên quan kể trên, cụ thể là quản lỹ dữ liệu tổng hợp, số hoá mẫu vật, DNA Barcoding và âm sinh học động vật. Ngoài ra, lĩnh vực chế tác mẫu vật, trưng bày và tổ chức các hoạt động giáo dục tại bảo tàng cũng được đào tạo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khởi động dự án đã nghe các báo cáo giới thiệu về dự án VIETBIO do: TS. Virginia Duwe trình bày về mục tiêu dự án, nội dung và triển vọng của dự án; TS. Christoph Hauser giới thiệu về cách tiếp cận mới trong quản lỹ dữ liệu đa dạng sinh học tổng hợp – từ thực địa đến hệ thống thông tin bền vững, qua đó thông tin đa dạng sinh học có thể dễ dàng được dễ dàng chia sẻ và tiếp cận toàn cầu. GS.TSKH. Trương  Quang Học giới thiệu tổng quan về đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam: Hiện trạng đa dạng sinh học Việt Nam, sự suy thoái và nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học, cũng như yêu cầu và trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã giới thiệu tổng quan chung về Vườn quốc gia: đa dạng sinh học, các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, v.v. tại Vườn.

Những nội dung liên quan trực tiếp đến dự án cũng được giới thiệu và thảo luận thông qua các báo cáo trình bày của các chuyên gia Đức và Việt Nam, đặc biệt việc sử dụng thiết bị và phần mềm ứng dụng mới để quản lý và xuất bản dữ liệu thông tin đa dạng sinh học được giới thiệu trong Hội thảo và áp dụng ngay trong chuyến nghiên cứu thực địa tại Vườn quốc gia Bạch Mã tháng 6 năm 2018.

Dự án Viebio được các nhà khoa học và đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá rất cao trong việc ứng dụng thiết bị và phần mềm hiện đại quản lý và giám sát thông tin đa dạng sinh học, để các thông tin, dữ liệu đa dạng sinh học của Việt Nam có thể dễ dàng được tiếp cận một cách toàn cầu hoá. Đặc biệt, dự án đào tạo nguồn nhận lực - các nhà khoa học Việt Nam về các lĩnh vực đa dạng sinh học và quản lý đa dạng sinh học mà các Viện nghiên cứu, Trường đại học Việt Nam thực sự cần./.

 

Một số hình ảnh Hội thảo:

Ảnh 1. PGS.TS. Vũ Văn Liên, phát biểu khai mạc Hội thảo

Ảnh 2. TS. Christoph Hauser, phát biểu tại Hội thảo

Ảnh 3. Hội thảo Khởi động dự án Vietbio

Ảnh 4. Các đại biểu tham gia Hội thảo

Tin bài: Phòng Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng,
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Tin cùng loại