HỘI THẢO SƠ KẾT HÀNG NĂM DỰ ÁN BỘ SƯU TẬP MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Hội thảo sơ kết hàng năm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về  Thiên nhiên Việt Nam" do Ban Chủ nhiệm Dự án được thành lập theo quyết định số 1855/QĐ-VHL ngày 01/9/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức tại Côn Đảo chi tiết như sau:

Nội dung:  Trao đổi, thảo luận, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các DATP.

Thời gian dự kiến: Từ ngày 23/8 - 26/8/2018

Địa điểm: Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm - Đại diện Lãnh đạo đơn vị, Chủ nhiệm và thư ký dự án thành phần.

Tin cùng loại