LOÀI MỚI CYRTOMIUM CALCIS VÀ SÁU GHI NHẬN MỚI VỀ HỌ DƯƠNG XỈ DRYOPTERIDACEAE TỪ VIỆT NAM

Chúng tôi mô tả một loài mới là Cyrtomium calcis từ miền bắc Việt Nam và miền nam Trung Quốc, đồng thời ghi nhận mới sáu loài thuộc hai chi dương xỉ ArachniodesPolystichum thuộc họ Dryopteridaceae, Arachniodes amabilis (tỉnh Lâm Đồng), A. amoena (Quảng Trị), A. fengii (Nghệ An), A. globisora (Thanh Hóa, Quảng Trị, Lào Cai) và A. nigrossora (Vĩnh Phúc) và Polystichum ariticulatipilosum (tỉnh Hà Giang). Loài mới Cyrtomium giống với loài C. pachyphyllum nhất, nhưng có thể được phân biệt với ở hình dạng vảy cuống lá, số cặp vành tai bên, gân lá và hình dạng phiến lá. Tình trạng nguy cấp của loài mới được đánh giá là có nguy cơ tuyệt chủng (EN) theo Phân loại và Tiêu chí của IUCN.

Ảnh loài mới Cyrtomium calcis thu tại Hà Giang

Nguồn trích dẫn tài liệu: Li-Bing Zhang. Liang Zhang. Lữ Thị Ngân (2023). Cyrtomium calcis sp. nov. and six new records of the shield fern family (Dryopteridaceae) from Vietnam. PHYTOTAXA, 583 (1): 015–026.

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại