LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHU BẢO TỒN SAO LA, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong chương trình nghiên cứu đa dạng thực vật và tài nguyên cây thuốc, các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đại học Nông Lâm Huế, Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật và Vườn Bách thảo Singapore (Singapore ) đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới Heterostemma saolaense Rodda & T.A.Le. (Apocynaceae: Asclepiadoideae), từ miền Trung Việt Nam. Loài này được đặt tên theo địa phương, Khu Bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam. Kết quả đã được công bố trên Taiwania 67(2): 235‒238, 2022 (DOI: 10.6165/tai.2022.67.235)

Chi Heterostemma Wight & Arn. với 8 loài đã được công nhận ở Việt Nam. Loài Heterostemma saolaense là loài thứ 9 trong chi này được biết đến.

Tất cả các loài Heterostemma đã biết cho đến nay có thùy đài hoa tương đối nhỏ so với kích thước của tràng hoa và không bao giờ vươn tới hoặc vượt quá đáy thùy của đài. Heterostemma saolaense, với đặc điểm nổi bật thùy đài hoa rất lớn, do đó dễ dàng phân biệt.

 Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania. Mẫu chuẩn lưu ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. (Taiwania 67(1): 115‒118, 2022 (DOI: 10.6165/tai.2022.67.115).

Hình: Heterostemma saolaense ngoài tự nhiên (Ảnh chụp: Lê Tuấn Anh)

Nguồn tin: Lê Tuấn Anh, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại