LOÀI XÉN TÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM

Một loài xén tóc mới cho khoa học, Aegolipton tavakiliani Drumont & Do, 2017, thuộc họ xén tóc Cerambycidae, được phát hiện ở miền Trung Việt Nam.

Sau 5 năm hợp tác nghiên cứu các loài xén tóc răng cưa ở Việt Nam và khu vực, hai nhà côn trùng học Alain Drumont và Đỗ Mạnh Cương đã công bố 5 loài mới cho khoa học, trong đó có 4 loài mẫu thu được ở Việt Nam và 1 loài mẫu thu được ở Malaysia.

Loài Aegolipton tavakiliani được mô tả dựa trên các mẫu vật cũ lưu giữ tại Viện Khoa học tự nhiên Hoàng Gia Vương Quốc Bỉ. Loài này rất giống với loài Aegolipton kumei do Komiya mô tả năm 2006 dựa trên mẫu thu được ở Lâm Đồng, tuy nhiên 2 loài này dễ dàng được phân tách bởi cấu trúc của antenna. Mẫu vật của loài mới thu được ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế; Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà, Đà Nẵng.

Bài báo mô tả loài xén tóc mới cho khoa học (Aegolipton tavakiliani Drumont & Do, 2017) được đăng trên Tạp chí của Hội côn trùng Pháp “Les Cahiers Magellanes” tháng 5 năm 2017, tác giả là Alain Drumont (Viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Bỉ) và Đỗ Mạnh Cương (Cộng tác viên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam). Kết quả nghiên cứu thuộc chương trình hỗ trợ các nhà phân loại học của Quỹ Phân loại học Châu Âu.

Aegolipton tavakiliani Drumont & Do, 2017
(cá thể đực – phải và cái - trái, mẫu chuẩn mô tả loài)

 

Tin và ảnh: Đỗ Mạnh Cương
Cộng tác viên Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam

Tin cùng loại