NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ DOCKING PHÂN TỬ CÁC HỢP CHẤT THỨ CẤP TỪ CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP. ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÂY NGẬP MẶN RHIZOPHORA APICULATA BLUME

Nghiên cứu đã việc phân lập 05 hợp chất thứ cấp từ dịch chiết ethyl acetate của vi khuẩn nội sinh Bacillus sp. RAR_M1_45 từ thực vật ngập mặn Rhizophora apiculata Blume: 2-(2-heptenyl)-3-methyl-4-quinolinone (1), 3-methyl-2-(2-nonenyl)-4-quinolinone (2), 2-phenylacetic acid (3), 4-hydroxybenzoic acid (4), and (-)-jasmonic acid (5). Tất cả các hợp chất phân lập đã được đánh giá hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính đối kháng vi sinh vật và ức chế các enzyme liên quan đến bệnh tiểu đường α-amylase và α-glucosidase. Các kết quả mô phỏng gắn kết phân tử (molecular docking) cũng cho thấy kết quả đánh giá hoạt tính sinh học in vitro cũng phù hợp với các kết quả tính toán mô phỏng. Đối với các phức hợp giữa các hợp chất và enzyme α-amylase (phối tử-7TAA), tính ổn định tiềm năng của các phức chất bằng mô phỏng gắn kết phân tử có tính nhất quán cao theo thứ tự của các thử nghiệm hoạt tính ức chế α-amylase: 5 (DS -11,9 kcal.mol⁻¹) > 4 (DS -11,3 kcal.mol⁻ ¹) > 3 (DS -10,7 kcal.mol⁻¹) > 2 (DS -9,9 kcal.mol⁻¹) > 1 (DS -9,0 kcal.mol⁻¹). Đối với các phức hợp giữa các hợp chất và enzyme α-glucosidase (phối tử-3W37), độ ổn định tiềm năng của các phức chất bằng mô phỏng gắn kết phân tử có tính nhất quán cao theo thứ tự của các thử nghiệm hoạt tính ức chế α-glucosidase: 5 (DS -12,8 kcal.mol⁻¹) > 4 (DS -12,1 kcal.mol⁻ ¹) > 3 (DS -11,7 kcal.mol⁻¹) > 2 (DS -10,0 kcal.mol⁻¹) > 1 (DS -9,8 kcal.mol⁻¹).

Hình. Tóm tắt nghiên cứu

Nguồn trích dẫn tài liệu: Tôn Thất Hữu Đạt, Lê Cảnh Việt Cường, Đào Việt Hà, Phùng Thị Thùy Oanh, Nguyễn Phúc Khánh Nhi, Hoàng Lê Tuấn Anh, Phan Tứ Qúy, Thanh Q. Bùi, Nguyễn Thanh Triết, Nguyễn Thị Ái Nhung,2022.  The study on biological activity and molecular docking of secondary metabolites from Bacillus sp. Isolated from the mangrove plant Rhizophora apiculata Blume. Regional Studies in Marine Science, 55, 10258. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2022.102583

Nguồn tin: Tôn Thất Hữu Đạt, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại