PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở CAO BẰNG

Một loài thực vật mới cho khoa học, có tên là Oreocharis caobangensis T.V. Do, Y.G. Wei & F. Wen, vừa mới được phát hiện ở Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Đén, tỉnh Cao Bằng.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Thực vật Quảng Tây – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc về nghiên cứu tính đa dạng một số nhóm thực vật ở miền Bắc Việt Nam, các nhà thực vật học đã phát hiện và mô tả 1 loài thực vật mới cho khoa học, có tên khoa học là Oreocharis caobangensis T.V. Do, Y.G. Wei & F. Wen, sp. nov. (họ Gesneriaceae). Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 302 (2017). http://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.302.1.6

Oreocharis caobangensis được đặc trưng bởi cuống lá có nhiều lông màu nâu nhạt; phiến lá có hệ gân lông chim, 6-8 đôi gân bên; lá bắc nhỏ, dài 1.5-2 mm; tràng hoa màu tím, mặt ngoài có lông mịn; nhụy hoa nhẵn, dài 18-20 mm. Loài mới được phát hiện dưới tán rừng lá rộng thường xanh, nhiệt đới ẩm, dọc theo khe suối, nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Đén, tỉnh Cao Bằng.

TS. Đỗ Văn Trường

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tin cùng loại