PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI MỚI CHO KHOA HỌC TỪ VIỆT NAM

Một loài ruồi mới cho khoa học, có tên là Cabamofa vietnamensis, đã được phát hiện và mô tả từ Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam, đăng trong Tạp chí Zootaxa tháng 9 năm 2022.

Loài mới cho khoa học được thu thập và mô tả bởi các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia Bavaria, CHLB. Đức, cùng với các nhà côn trùng học Thụy Điển và Canada.

Giống Cabamofa, đầu tiên là loài C. mira từ Costa Rica (Jaschhof 2005), gần đây đã phát hiện ra loài thứ hai, C. orientalis, ở Thái Lan (Jaschhof & Ševčik 2019). Trong bài báo này, chúng tôi mô tả loài mới C. vietnamensis Jaschhof, 2022 từ Việt Nam, dựa trên một con đực duy nhất được thu thập bởi dự án VIETBIO (Phương pháp tiếp cận mới để phát hiện và xác định đa dạng sinh học ở Việt Nam) là một dự án nghiên cứu và nâng cao năng lực song phương CHLB. Đức-Việt Nam tập trung vào việc phát triển và chuyển giao các phương pháp và công nghệ mới hướng tới một hệ thống giám sát đa dạng sinh học tích hợp cho Việt Nam (Duwe et al. 2022).

Việc phát hiện ra loài mới của giống Cabamofa là một sự kiện đặc biệt; trong số ba loài hiện được xếp vào giống này, chỉ có năm mẫu vật được biết đến trong các bộ sưu tập (Jaschhof & Ševčik 2019). Chúng tôi dự đoán sẽ tìm thấy nhiều loài của giống Cabamofa hơn nữa ở khu vực Phương.

Hình ảnh loài mới cho khoa học Cabamofa vietnamensis Jaschhof, 2022 (Hình 1–4)

Hình 1–4. Cabamofa vietnamensis, 2022, mẫu holotype con đực. 1: Habitus, mặt bên (mẫu ngâm trong ethanol sau khi tách chiết DNA). 2: Cánh, mặt lưng, bỏ setae. 3: Gốc cánh, mặt lưng, bỏ setae. 4: Gai giao cấu con đực, mặt bụng. Tỷ lệ 1 và 2, 1.0 mm, cho 3, 0.5 mm, và cho 4, 0.1 mm. Viết tắt: cerc = cercus, hyp = hypoproct, tgm = tegmen, tg9 = ninth tergite.

Nguồn trích dẫn: Mathias Jaschhof, Valerie Levesque-Beaudin, Adam Broadley, Kai Heller, Vu Van Lien, Christoph Häuser, Stefan Schmidt. 2022. Description of Cabamofa vietnamensis sp. nov., the second species of Cabamofa in mainland southeast Asia (Diptera: Bibionomorpha: Sciaroidea incertae sedis). Zootaxa 5182 (3): 297–300. Doi.org/10.11646/zootaxa.5182.3.7

Nguồn tin: Vũ Văn Liên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại