PHÁT SINH LOÀI TOÀN CẦU VÀ HỆ THỐNG HỌC CỦA NHÓM GRAMMITID (POLYPODIACEAE)

Grammitidoideae là phân họ lớn nhất trong họ Polypodiaceae, khoảng 911 loài. Các công trình nghiên cứu phân tử gần đây, đã có tiến bộ trong việc tìm hiểu ranh giới phát sinh loài và chi. Tuy nhiên, phần lớn các loài châu Á và một số loài quan trọng vẫn chưa được lấy mẫu. Trong nghiên cứu này, sử dụng 6 vùng plastid gồm 1003 trình tự (112 mới) đại diện cho khoảng 412 loài thuộc phân họ Grammitidoideae trong đó điển hình là các chi Ctenopterella, Grammitis, Moranopteris, Radiogrammitis Themelium. Các kết quả chính bao gồm: (1) Grammitis được giải trình tự thành công bằng cách sử dụng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới; (2) Ctenopterella được phát hiện là đa ngành và nhánh mới C. khaoluangensis có quan hệ gần chi Tomophyllum; (3) loài của chi Ctenopterella được phân nhánh thành một nhánh chị em với nhánh C. lasiostipes; (4) Oreogrammitis được phát hiện là đa ngành và ba nhánh bên ngoài Oreogrammitis được xác định có chứa O. subevenosa và lân cận, O. Orientalis, O. beddomeana (+ O. cf. beddomeana); (5) Prosaptia được phát hiện là có quan hệ gần với P. nutans, chị em với nhánh chứa phần còn lại của ProsaptiaArchigrammitis; (6) các mối quan hệ liên ngành và quan trọng trong nhánh châu Á - Thái Bình Dương được ủng hộ mạnh mẽ ngoại trừ một số nhánh; (7) Một số loài nghi ngờ xuất hiện nhiều ở châu Á-Thái Bình Dương; và (8) Dựa trên đa hình của Ctenopterella, chúng tôi mô tả ba chi mới, Boonkerdia, Oxygrammitis Rouhania.

Một số ảnh grammitid:

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại